Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Verejné pripomienkovanie národného projektu „Slovensko v mobile“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Slovensko v mobile“. Pripomienky je možné zasielať do 19.4.2021.

Slovensko v mobile je projektom sprístupnenia elektronických služieb štátu použitím mobilného prístupového kanálu s výhodami natívnej mobilnej aplikácie na registrovaných zariadeniach. Služby budú dostupné občanom, fyzickým aj právnickým osobám. Cieľom je v súlade s odporúčaniami EÚ rozšíriť možnosti autentifikácie fyzickej osoby pri používaní služieb eGovernmentu a umožniť osobe využiť na autorizáciu vo vybraných prípadoch  mobilné zariadenie.

Hlavným cieľom je uviesť do života aplikáciu, ktorá občanovi zjednoduší spôsob používania elektronických služieb štátu. Zároveň však s použitím zariadení, ktoré má občan stále so sebou,  ho informovať o službách. Aplikácia bude slúžiť ako inteligentná schránka správ a úložisko dokumentov, ktoré fyzická osoba potrebuje. Postupne bude ponúkať služby vybraných životných situácií, kedy občan interaktívne komunikuje so štátom spôsobom, kde validuje alebo dopĺňa chýbajúce údaje, ktoré štát nemá. Aplikácia bude i nástrojom, ktorý umožní štátu budovať a používať proaktívne služby.

Zároveň dovoľte, aby sme Vás pozvali na online prezentáciu projektu dňa 8.4.2021 v čase od 13:00 h do 14:30 h. V prípade záujmu, nahláste Vašu účasť na nižšie uvedenú mailovú adresu do 7.4.2021 12:00 h.

Verejné prerokovanie projektu, formou online stretnutia, sa uskutoční dňa 21.4.2021, čas bude upresnený v pozvánke na verejné prerokovanie. Záujem o účasť na verejnom prerokovaní, prosím, nahláste na nižšie uvedenú mailovú adresu do 15.4.2021 12:00 h., následne Vám bude zaslaná pozvánka.

Váš záujem o účasť na prezentácii projektu (8.4.2021), na verejnom prerokovaní projektu (21.4.2021) a Vaše pripomienky k projektu Slovensko v mobile zasielajte prosím na e-mailovú adresu: katarina.ormandyova@vicepremier.gov.sk. Pripomienky zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru do 19.4.2021, 15:00 h.

Dokumenty na stiahnutie:

Projektový zámer (.PDF, 1 858 kB)

Prístup k projektu (.PDF, 939 kB)

CBA (.XLSX, 754 kB)

Formulár na pripomienkovanie (.XLSX, 11 kB)