Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Posun v digitalizácii životných situácií – MIRRI SR podpísalo kľúčové zmluvy s ministerstvom práce a so Sociálnou poisťovňou

Slovensko je opäť bližšie k lepším elektronickým službám pre svojich občanov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podpísalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so Sociálnou poisťovňou zmluvy o financovaní zavádzania životných situácií. Cieľom je lepšie prepojiť procesy a spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi a inštitúciami. 

„V programovom vyhlásení vlády sme sa okrem iného zaviazali zvýšiť kvalitu elektronických služieb pre občanov. Robíme dôležité kroky, aby sme urýchlili zavádzanie digitalizácie životných situácií a prinášali našim občanom moderné elektronické služby štátu. Nebolo by to možné bez kooperácie s ostatnými rezortmi a inštitúciami. Podpis zmlúv s našimi partnermi otvára kľúčovú spoluprácu pri zavádzaní životných situácií a zefektívnení už existujúcich služieb. Sme teda opäť o kúsok bližšie k tomu, aby služby štátu fungovali na úrovni zodpovedajúcej 21. storočiu,“ povedal minister informatizácie Peter Balík.

„Každý z nás sa stretáva s rôznymi životnými situáciami a v dnešnej hektickej dobe je lepšie, aby občan nemusel chodiť po úradoch osobne. Ušetrený čas tak môže využiť plnohodnotnejšie a venovať ho napríklad svojej rodine či osobným záujmom,“ podotkla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Prvým míľnikom spolupráce bude prepojenie služieb na úrovni životnej situácie pomocou interaktívneho návodu. Súvisiace služby budú mať spoločný návod, v rámci ktorého budú logicky zoradené na ústrednom portáli  verejnej správy a na vlastných portáloch organizácií.

„Podpis zmlúv nás dostáva do štádia, ktoré umožňuje našim partnerom čerpať prostriedky na potrebné úpravy – či už administratívne, procesné, ale najmä úpravy v informačných systémoch a ich vzájomné integrácie. Našej spolupráci predchádzali stretnutia, na ktorých sme analyzovali konkrétnu životnú situáciu z pohľadu občana – v tomto prípade to bola Strata a hľadanie zamestnania – a v spolupráci s partnermi sme hľadali riešenia,“ dodal minister Balík.

Spolupráca MIRRI SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so Sociálnou poisťovňou sa týka napríklad týchto životných situácií:

  • Strata a hľadanie zamestnania
  • Uzavretie manželstva
  • Odchod do dôchodku
  • Presťahovanie
  • Som chorý, mám chorého člena rodiny
  • Úmrtie a dedičské konanie

Ide o prvé dve inštitúcie z celkového počtu 14, s ktorými bude MIRRI SR postupne uzatvárať zmluvy.

„Sme presvedčení, že peniaze z Plánu obnovy prispejú k ďalšiemu rozvoju elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne a uľahčia občanovi riešenie jeho životných situácií. Po zavedení Elektronickej PN v rámci „Som chorý, mám chorého člena rodiny“ je tou najdôležitejšou, na ktorej spolupracujeme, „Odchod do dôchodku“, ako aj „Strata a hľadanie zamestnania“ a „Administratívny chod podniku“. Naším cieľom je dosiahnuť spokojnosť občanov kvalitnými digitálnymi riešeniami pre jeho konkrétne životné situácie,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

MIRRI SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pripravuje a postupne spustí spolu 16 digitalizovaných životných situácií.