Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

R. Raši: Digitálne technológie a internet sú dobrým pomocníkom, ale zlým pánom

Vicepremiér SR pre investície a informatizáciu Richard Raši poskytol záštitu projektu OZ eSlovensko Bezinternetu.sk., ktorého hlavným cieľom je ukázať, že aj bez mobilov či televízie sa dá plnohodnotne a dokonca zdravšie žiť.

„Rozumné využívanie digitálnych médií je v 21. storočí nevyhnutné. Deti žijú v digitálnej dobe a život bez mobilov, tabletov či počítačov si už niektoré nevedia ani predstaviť. Z môjho pohľadu je preto dôležité im ukázať, že digitálne technológie a internet sú dobrým pomocníkom, ale zlým pánom. Po mesiaci offline si uvedomia nielen to, o čo, o aké informácie a bežné súčasti života prichádzajú, ale aj to, že keď sa nehrajú celé popoludnie hry, nachádzajú nových kamarátov a nové zážitky,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Mesiac Bezinternetu.sk si ako pilotná škola vyskúšala Základná škola v Kráľovej pri Senci, ktorá už dvanásť rokov svojim žiakom používanie mobilných zariadení reguluje. „Pre túto dobu nie je bežné, aby sa žiaci vzdali mobilov a internetu v škole aj v súkromí. Deti to prijali ako výzvu a pomohlo to škole aj rodičom. Odporúčam, aby si projekt Bezinternetu.sk vyskúšali aj na ďalších školách,“ povedala riaditeľka ZŠ Kráľová pri Senci Darina Deáková.

Podstatou projektu Bezinternetu.sk nie je zakazovať. Naopak, ponúka návod ako dobrovoľne obmedziť vplyv digitálneho prostredia, alebo na istý čas žiť úplne bez neho. „Vychádzame zo skúseností z rôznych krajín sveta. Nadmerné používanie informačno-komunikačných technológií, vrátane mobilov a internetu je rastúcim zdravotným a spoločenským problémom. Projekt má cieľ zaviesť do života určité zásady a princípy, ktoré trvalo znížia vplyv digitálnych technológií a internetu,“ vysvetľuje odborníčka na mediálnu gramotnosť PhDr. Nataša Sláviková a pokračuje: „Výsledky ukazujú, že menej internetu prispelo k pozitívnej zmene správania detí, k emocionálnej pohode v rodinách, rovnako k väčšej komunikácii medzi deťmi, rodičmi či súrodencami.“

Zo žiakov ŽŠ Kráľová pri Senci sa dobrovoľne zapojilo 26 % žiakov. Z toho 63 % dievčat a 37 % chlapcov. Z celkového počtu zapojený žiakov 69 % vydržalo celý mesiac, 21 % žiakov tri týždne, 5 % žiakov dva týždne a 5 % žiakov jeden týždeň. Podľa rodičov sa až 79 % detí viac venovali aktívnym činnostiam. Viac kníh a časopisov čítalo 69 % detí, 64 % viac komunikovalo s rodičmi a viac sa hralo so súrodencami, 60 % sa zapájalo viac do domácich prác, 60 % malo viac pohybu a športu a 43 % sa viac venovavalo umeleckým a kreatívnym činnostiam. Rodičia sa vyjadrili aj k používaniu mobilných zariadení v školskom prostredí. Za úplný zákaz sa vyjadrilo až 81% z nich, rovnako 81 % rodičov nesúhlasilo s ich používaním v školských jedálňach, 74 % by nepovolilo ich používanie v školských klubov a 62 % by nepovolilo ich používanie počas prestávok.

Okrem vstupných a výstupných dotazníkov si deti zaznamenávali svoje pocity a myšlienky do denníkov. „Tento mesiac ma naučil veriť samej sebe. Myslím, že ľudia sú úžasní, keď niečo nájdu. Nie na internete, ale sami v sebe,“ zapísala si deviatačka Daniela. „Mesiac Bezinternetu.sk mi potvrdil, že aj život bez mobilu, alebo tabletu je rovnako úžasný,“ poznačila si Tereza a siedmačka Veronika napísala: „Prečítala som omnoho viac kníh, bola som oveľa viac vonku so psom. Mesiac bez internetu by mali vyskúšať všetky deti v mojom veku.“