Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

R. Raši: Nemôžeme zaostávať, pri rýchlom technologickom pokroku musíme inovácie priniesť aj do spôsobu rozhodovania

Aby sme mohli rozvíjať slovenskú spoločnosť, musíme podporovať inovácie a nové technológie aj pri vládnutí. Aj o tom hovoril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši vo svojom vystúpení na Svetovom samite o vládnutí v Spojených arabských emirátoch (SAE). V paneli sa venoval práve téme inovácií a využitiu dostupných dát pre jednoduchší život občanov.

Digitalizácia verejného sektora, automatizácia, kybernetická bezpečnosť či štrukturálne zmeny si vyžadujú podľa vicepremiéra aj nový spôsob prijímania rozhodnutí. „Vláda, ktorá vie veľmi rýchlo premeniť nápad na implementáciu, bude úspešnejšia a viac prispôsobivá zmenám v spoločnosti,“ poznamenal s tým, že musí zdravo myslieť a vedieť využívať a prepájať dostupné dáta. Avšak, rôzne stratégie budú úspešné len vtedy, keď budú prinášať hodnotné služby a výsledky pre ľudí.

Richard Raši na samite v SAE hovoril o tzv. Vládnutí 4.0, ktoré musí byť živé, zodpovedné a orientované na obyvateľov. Zároveň má päť základných a nevyhnutných charakteristík, ktorými by sa inovatívna vláda mala riadiť.

„V centre pozornosti musia byť obyvatelia. E-government, digitalizácia a big data sú jediné spôsoby, ktorými je možné priblížiť prácu vlády verejnosti. Práve to by malo pomôcť ľuďom vidieť proces vládnutia,“ vysvetlil vicepremiér. Nemenej dôležitá je charakteristika, ktorá hovorí o tom, že verejné politiky musia byť založené na faktoch. Nemali by sme teda len zbierať dáta a investovať do výskumov, ale uistiť sa, že tvorcovia politík majú dostatočné schopnosti na to, aby odlíšili správne fakty od tých nesprávnych. Pozornosť však treba venovať aj tomu, ako vláda svoje aktivity prezentuje verejnosti. Keďže je najsilnejšou inštitúciou v krajine, mala by mať jasné ciele, niekoľko priorít a ukazovatele, na základe ktorých je možné vidieť posun. Aby vláda fungovala inovatívne, mala by byť proaktívna a tiež vedieť konať preventívne. Znamená to, že na rôzne témy musí byť schopná reagovať skôr, ako si ich všimnú iní. Tvorcovia politík tak musia počítať v rôznych situáciách vždy s viacerými scenármi. Poslednou charakteristikou je, že ľudia musia byť informovaní o tom, koľko peňazí vláda míňa. Rozpočtová transparentnosť je totiž veľmi dôležitá téma, ktorá je často základom pre otázky zo strany obyvateľov smerom k vláde.

Inovácie a digitálna transformácia však nie sú na Slovensku neznáme. Významným krokom, na ktorom pracuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), je zváženie zavedenia pilotných projektov, cez ktoré sa bude dať prostredníctvom umelej inteligencie spracúvať veľké množstvo údajov. „Výsledkom by malo byť lepšie rozhodovanie sa, lepšia tvorba politík, pričom zozbierané dáta sa následne zanalyzujú, urobí sa z nich výstup a ten zlepší služby pre občanov,“ povedal R. Raši.

Slováci sa vedia podľa podpredsedu vlády SR veľmi rýchlo prispôsobiť zmenám a novým technológiám, ovládame viacero jazykov a neustále sa učíme nové techniky a spôsoby. Svedčí o tom aj fakt, že patríme medzi lídrov vo výrobe áut, ktorých vyprodukujeme viac ako milión za rok. Vo výrobe používame veľké množstvo robotov, v ich počte sme na tretej priečke v Európe, po Nemecku a Francúzsku. Patríme tak medzi lídrov v automatizácii.

Spolu s vicepremiérom Richardom Rašim v paneli venovanom inováciám vystúpil aj generálny tajomník Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) José Ángel Gurría, ktorý nedávno navštívil Bratislavu. Na samite prezentoval štúdiu OECD, ktorá vznikla v spolupráci s UAE Mohammed Bin Rashid Centre of Government Innovation. Práve tá sa stala v paneli východiskom pre diskusiu. V minulom roku štúdia identifikovala tri trendy v oblasti inovácií vo verejnom sektore – identita, systémové prístupy, inklúzia zraniteľných skupín obyvateľstva. Tento rok je pre vzájomnú interakciu Slovenskej republiky a OECD zaujímavý aj z dôvodu, že tejto inštitúcii predsedáme.

Pozn. Svetový samit o vládnutí v SAE je globálna platforma, ktorá bola založená v roku 2013. Napomáha inštitúciám a tvorcom politík vytvárať lepšiu budúcnosť formou výmeny dobrých skúseností a smart riešení. Tvorí ju sieť vedúcich predstaviteľov verejného a súkromného sektora. Je to platforma, ktorá je zameraná na využívanie inovácií a technológií na riešenie aktuálnych svetových výziev.