Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rýchly internet do každej domácnosti: Round table k aktuálnym témam v oblasti rozvoja širokopásmového pripojenia na Slovensku

V utorok 20.2.2024 sa na podnet štátneho tajomníka Ivana Ivančina uskutočnilo prvé stretnutie s operátormi tzv. round table k téme plánovaných intervencií do širokopásmového pripojenia (Broadbandu). Na stretnutí boli predstavené strategické zámery vychádzajúce z vnútroštátnych plánov Slovenskej republiky pre digitálne infraštruktúry v rámci európskej Digitálnej dekády 2030, Národného plánu širokopásmového pripojenia a jeho štúdie uskutočniteľnosti.

Občania majú právo na prístup k spoľahlivému a cenovo dostupnému internetovému pripojeniu, čo je kľúčom pre hospodársky rast, inovácie a digitálnu inklúziu. Toto stretnutie s predstaviteľmi operátorov som inicioval z dôvodu podpory partnerstva na rozšírenie pripojenia do oblastí s nízkou dostupnosťou, ako sú okrajové oblasti, kde môže byť nákladné alebo technicky náročné budovať infraštruktúru. Štát podáva pomocnú ruku formou finančných stimulov. Verím, že spoločne dotiahneme internet do každej domácnosti,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ivan Ivančin.

V rámci plánovaného harmonogramu predstavitelia širokopásmovej kancelárie (BCO) na Ministerstve informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií SR a Regulačnom úrade prezentovali výsledky z mapovania komunikačnej infraštruktúry z 2022, spustený prednotifikačný proces štátnej pomoci a model riadenia celého programu Broadband v Slovenskej republiky.

Operátorom boli predstavene kritéria pre pilotné výzvy do intervenčných oblastí a plány prípravy sociálnych poukážok vychádzajúce z usmernenia EK o štátnej pomoci k Broadbandu (Usmernenie o štátnej pomoci pre širokopásmové siete (2023/C 36/01). Navrhnuté kritériá výberu oblastí vychádzajú z možnej veľkosti územia, ekonomickej vyspelosti regiónu, geologickej štruktúry oblastí, štátnej prioritizácie v zmysle štúdie uskutočniteľnosti Národného plánu, prítomnosti regionálnej siete a lokálnych operátorov.

Sociálne poukážky budú určené pre občanov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii a potrebujú pomoc zo sociálnych dôvodov. Chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozovali len v roku 2022 na Slovensku 16,5 % obyvateľov, čo predstavovalo takmer 890-tisíc ľudí, ktorý sa nachádzali v tejto životnej situácií, “ vyhlásil štátny tajomník Ivan Ivančin.

Sociálny poukaz sa bude môcť uplatniť na preplatenie internetových služieb, ktoré  umožnia prístup k online vzdelávacím službám, práci na diaľku, k e-gov službám a napomôžu k znižovaniu digitálnej priepasti a rozvoju digitálnych zručností.

Účastníci stretnutia sa stretnú pri ďalšej diskusií, tak aby pokračovali k detailizovaniu navrhnutých intervencií.