Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Ján Hargaš na Československom technologickom samite v Mikulove: Úspešná digitalizácia podnikov musí ísť ruka v ruke s budovaním digitálnych služieb štátu, digitálnych zručností občanov a s efektívnou implementáciou legislatívy EÚ

Najväčší československý networking v oblastiach kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia a EDIH (Európsky digitálny investičný hub) sa tento rok konal 8. júna na zámku v českom Mikulove. Na samite vystúpil štátny tajomník MIRRI SR Ján Hargaš s príhovorom, v ktorom zhrnul nevyhnutné predpoklady pre úspešnú digitalizáciu podnikov, ako aj aktivity, ktoré v tomto smere vyvíja MIRRI.

„Pre úspešnú digitalizáciu firiem je nevyhnutné, aby sa realizovala zároveň s budovaním elektronických služieb štátu, digitálnych zručností občanov a s efektívnou implementáciou legislatívy EÚ v digitálnej oblasti  tak, aby nevytvárala zbytočnú byrokraciu, ale prinášala pozitívny efekt pre občanov a podniky. Tieto štyri oblasti tvoria hlavné priority MIRRI v oblasti digitalizácie, na ktoré sa aktuálne sústreďujeme,“ uviedol v Mikulove Ján Hargaš, ktorý zároveň prezentoval úspešné projekty MIRRI v týchto oblastiach.

MIRRI si uvedomuje potrebu klásť väčší dôraz na digitalizáciu podnikov,  preto aktuálne pripravujeme nový Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023–2026, realizujeme opatrenia Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021–2027 (RIS3) orientované na výskum a vývoj a budujeme siete Európskych centier digitálnych inovácií (EIDH), ktorých hlavnou úlohou bude poskytovať malým a stredným podnikom prístup k podpore a experimentovaniu.

Pri elektronických službách štátu sa MIRRI posúva k službám pre občanov a podnikateľov, čoho dôkazom sú projekty ako “Slovensko v mobile” alebo “Modernizácia a následný kompletný redizajn ÚPVS (slovensko.sk)“.

Akcent téme zlepšenia digitálnych zručností obyvateľov dodáva príprava nadrezortnej Národnej stratégie digitálnych zručností SR spolu s akčným plánom, ktoré plánujeme sfinalizovať do konca tohto roka. Medzi úspešné projekty v tejto oblasti patria napríklad projekt IT Fitness test, projekt vzdelávacej a testovacej platformy pre seniorov a znevýhodnené skupiny vo verejnej správe, ale aj nový projekt vzdelávania a technického vybavenia seniorov, ktorého cieľom je do roku 2026 vyškoliť 170 000 ľudí nad 65 rokov.

Úspech digitalizácie malých a stredných podnikov je založený aj na zvládnutej implementácii novej legislatívy EÚ. Preto je cieľom MIRRI  vytvoriť model vnútroštátnych verejných inštitúcií, ktoré začnú včas a riadne implementovať nové digitálne akty EÚ.

V rámci samitu sa Ján Hargaš zúčastnil aj diskusného panelu o súčasných a budúcich výzvach v oblastiach kyberbezpečnosti, umelej inteligencie a EDIHov. V rámci diskusie sa aktéri viackrát zhodli, že aktuálny problém, či už pri kybernetickej bezpečnosti, alebo pri digitalizácii štátu a firiem, ako aj pri zavádzaní nových technológií, je predovšetkým nedostatok ľudí s potrebnými znalosťami a zručnosťami, a to rovnako či už v Čechách alebo na Slovensku, preto je potrebné sa zamerať hlavne na vzdelávanie.

Následne na pozadí samitu delegácia Jána Hargaša absolvovala bilaterálne rokovania s českou stranou pod vedením Petra Očka, námestníka Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. Hlavnými témami rokovania boli priority nadchádzajúceho českého predsedníctva v Rade EÚ, priority slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke a slovenského predsedníctva v Slavkovskom formáte, ktoré všetky začínajú 1. júla.

Počas rokovania nám česká strana vyjadrila podporu v otvorení otázky potreby tvorby spoločného regulačného rámca pre digitálnu legislatívu na úrovni EÚ počas ich predsedníctva v Rade. Ak má nová úniová regulácia umelej inteligencie, údajov, digitálnych platforiem a internetu vecí napomáhať inováciám, a ak má zároveň účinne ochrániť obyvateľstvo pred rizikami spojenými s novými technológiami, je potrebné, aby verejné inštitúcie a členské štáty spoločne sústredili dostatočné množstvo kvalifikovaných pracovníkov, a aby úroveň EÚ poskytovala adekvátnu, priebežnú, operatívnu a znalostnú podporu verejným orgánom v jednotlivých členských štátoch,“ doplnil Ján Hargaš.

Konkrétnu formu otvorenia tejto otázky na úrovni EÚ dohodne MIRRI SR s českou stranou v priebehu najbližších týždňov.