Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník MIRRI SR Graňačka: Štáty môžu profitovať z prínosov digitalizácie a nových technológií iba ak zabezpečia potrebnú infraštruktúru

Digitálna transformácia, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť boli témami Česko – Slovenského technologického summitu, ktorý sa konal v českom Mikulove. Na jeho druhom ročníku zastupoval Slovenskú republiku štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Jozef Graňačka.

Štátny tajomník Jozef Graňačka na summite poukázal na bezprecedentné napredovanie vývoja systémov umelej inteligencie. Pripomenul, že progres vo vývoji umelej inteligencie už prinútil aj samotnú vedeckú komunitu upozorniť na možné negatívne dôsledky vývoja týchto systémov v nedostatočne vybudovanom regulačnom prostredí.

Popri súčasných trendoch a výzvach, ktoré prináša umelá inteligencia, patrila medzi kľúčové témy Česko – Slovenského technologického summitu 2023 kyberbezpečnosť, jej riziká a hrozby, a to aj v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. Hovorilo sa tiež o konkrétnych projektoch. Odborníci z firemného, akademického prostredia a verejného sektora považujú za úspešné projekty ako je vytvorenie bezpečnostného dohľadového centra, ktoré je základom pre centrálny bezpečnostný monitoring vládnej siete Govnet. Prínosné sú podľa nich tiež projekty zamerané zvyšovanie úrovne digitálnych zručností, napríklad Digitálny žiak v gescii MIRRI SR a združenia Digitálna koalícia.

„Štáty môžu profitovať z prínosov digitalizácie a nových technológií iba vtedy, ak zabezpečia potrebnú infraštruktúru – podporia rozvoj digitálnych zručností všetkých skupín obyvateľstva, digitalizáciu podnikov, ako aj ďalší rozvoj eGovernmentu,“ uviedol Graňačka. V neposlednom rade je podľa neho jedným zo základných predpokladov aj správne nastavenie legislatívneho rámca a inštitucionálnej správy digitálneho prostredia.

Česko – Slovenský technologický summit 2023 sa konal 7. a 8. júna v Českej republike, v moravskom Mikulove. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu v Česku a na Slovensku, ktoré spája top aktérov v oblasti digitálnych technológií a Európskych digitálnych inovačných hubov. Summit slúži na výmenu aktuálnych informácií o špičkových inováciách z digitálneho a kybernetického sveta a vytvára tiež priestor na diskusiu o potenciálnych oblastiach spolupráce medzi oboma krajinami.

Osobnosti z akademického, súkromného a verejného sektora z Česka a Slovenska na tohtoročnom summite diskutovali o súčasných výzvach v oblasti technológií umelej inteligencie, kyberbezpečnosti a Európskych digitálnych inovačných hubov (EDIH). Viac informácií o programe podujatia možno nájsť na webstránke summitu.