Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Presťahovaním datacentra NASES zásadne zvyšujeme bezpečnosť štátnych IT systémov

Jedno z datacentier Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa presúva do nových priestorov, ktoré poskytla štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. Prinesie to vyššiu bezpečnosť pre štátne IT systémy a tiež úsporu desiatok miliónov eur.

„Bývalá vláda chcela datacentrum sťahovať do súkromných priestorov. Pri mojom nástupe do úradu zmluva už takpovediac čakala na stole, no nepodpísala som ju. Vďaka tomu sme nielenže na novom datacentre ušetrili na tejto investícii vyše 40 miliónov eur, ale presťahovaním datacentra do priestorov štátnej akciovky SPP sa zásadne zvýši bezpečnosť štátnych IT systémov a Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk,“ zdôraznila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Nové umiestnenie datacentra do priestorov Slovenského plynárenského priemyslu poskytuje takmer o dve triedy vyšší bezpečnostný štandard. Datacentrum sa nachádza v chránenom areáli a má zabezpečené alternatívne zdroje energie, čo zásadne zvyšuje základnú úroveň bezpečnosti. Súčasne poskytuje aj priestorovú rezervu na ďalší rozvoj IS verejnej správy v horizonte najbližších 3 – 5 rokov. Kvalitnejšie a väčšie priestory zároveň umožnia ďalšie rozširovanie infraštruktúry a elektronických služieb.

„Získali sme nielen kvalitnejšie, ale aj väčšie priestory. Sťahovanie sa začalo v máji, dnes máme presťahovaný nový uzol Govnetu a uzol systému pre riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa už tiež zavádza do rutinnej prevádzky,“ spresnil generálny riaditeľ NASES Pavel Karel.

V datacentre už dnes bežia viaceré štátne aplikácie vrátane aplikácie Slovensko v mobile. V najbližších dňoch sa pripravuje inštalácia novej technologickej infraštruktúry pre Ústredný portál verejnej správy, ktorá nahradí súčasnú morálne, technicky aj ekonomicky zastaranú infraštruktúru.

„Pre štát je mimoriadne dôležité, že vďaka novému datacentru sme odstránili závislosť na komunikačných linkách súkromných spoločností a dostávame tak pod kontrolu kritickú infraštruktúru štátu. Bývalá vláda odovzdala v roku 2017 komunikačnú infraštruktúru štátu do rúk súkromnej spoločnosti, ktorá si potom diktovala ceny za prevádzku siete. Štát sa tak dostal do úlohy rukojemníka súkromných firiem, ktoré si diktovali podmienky,“ zdôraznila vicepremiérka.

Veronika Remišová pripomenula, že presťahovaním datacentra do priestorov SPP dôjde v horizonte 10 rokov k úspore minimálne 5 miliónov eur.