Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Veronika Remišová: Úrady musia poskytovať občanom moderné digitálne služby, ktoré sú dostupné pre všetkých

Vláda SR schválila strategickú koncepciu pre informatizáciu verejnej správy

Moderný štát a fungujúce digitálne služby pre občana. To je cieľom Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy pre roky 2021 – 2026, ktorú na rokovanie vlády predložila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Podľa schválenej stratégie sa štátna a verejná správa budú orientovať na občana, na proaktívne služby, digitálne úrady, transparentnosť v obstarávaní a podporu ľudských zdrojov. Schválenie tohto strategického dokumentu je jeden z prvých míľnikov Plánu obnovy a odolnosti.

„Za bývalých vlád sa do informatizácie štátu investovala miliarda eur, ale kvalita a dostupnosť služieb tomu ani zďaleka nezodpovedá. Občan musí stále chodiť po úradoch a dožadovať sa svojich práv, verejná správa nerieši životné situácie občana, úrady vyžadujú od ľudí stále tie isté potvrdenia a tlačivá. Občania preferujú osobný kontakt s úradmi a žiadosti zasielajú listinne a údaje v elektronických formulároch nie sú predvyplnené, hoci štát tieto údaje už má vo svojich databázach. Pri nástupe do funkcie v marci 2020 som si za jeden z hlavných cieľov dala zásadným spôsobom zlepšiť digitálne služby štátu pre občanov a zo Slovenska spraviť moderný fungujúci štát,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Koncepcia predpokladá výrazný pokrok Slovenska v indexe DESI o 40 % do roku 2026 oproti súčasnému stavu. Tento index sleduje pokrok v digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov EÚ. Slovensko sa v ňom opakovane umiestňuje pod priemerom EÚ, v roku 2021 nám patrí 22. miesto.

„Digitálna transformácia, ktorá čaká Slovensko, musí byť v prvom rade spravodlivá. K výhodám, ktoré prináša, musia mať prístup všetci občania bez ohľadu na to, v ktorom regióne žijú, z akého sociálneho prostredia pochádzajú,  alebo aký majú vek. Prístup k informáciám a službám štátu musí byť jednoduchý a komfortný. Informačné technológie nám musia pomáhať v starostlivosti o zdravie, vo vzdelávaní, v ekonomickom rozvoji aj v podnikaní,“ priblížila víziu nového štátneho IT vicepremiérka Remišová.

Štátna a verejná správa sa v informatizácii sústredí na 4 prioritné osi:

 • Lepšie služby – kvalitné elektronické služby pre občanov a podnikateľov, agenda podľa životných situácií
 • Digitálna a dátová transformácia – odbúranie papierového sveta úradov a skrátenie času vybavenia digitálnych služieb štátu
 • Efektívne IT – zvýšenie hodnoty IT systémov a optimalizácia prevádzkových nákladov
 • Kybernetická a informačná bezpečnosť – ochrana dát a školenie odborníkov

„Viaceré riešenia sme rozbehli už pred schválením tejto národnej koncepcie. Ide napríklad o zákon proti byrokracii, ktorý bol prijatý v júli v parlamente dokonca aj hlasmi opozície. Už od januára sa zruší predkladanie 10 výpisov a potvrdení na úradoch, celkovo sa do roku 2024 zruší až 21 okruhov potvrdení. Zároveň sa zdigitalizuje prvá životná situácia – narodenie dieťaťa, pri ktorej rodičia nebudú musieť predkladať na úradoch žiadne dokumenty, ale naopak, štát im bude sám aktívne ponúkať služby napríklad v podobe zapísania do poisťovne či uvedenie trvalého bydliska a podobne,“ vysvetlil štátny tajomník Ján Hargaš.

Ministerka Remišová tiež zdôraznila transparentnosť a efektívnosť. „Od začiatku jasne a nekompromisne presadzujeme princípy bezkporupčnosti, profesionálneho riadenia a efektívneho vynakladania peňazí daňových poplatníkov. Za uplynulý rok sa nám v prevádzke štátnych IT systémov podarilo ušetriť až 72 miliónov eur, veľkú časť z toho vďaka dodatkom k zmluvám, na základe ktorých dostávame služby od dodávateľov o milióny lacnejšie ako to bolo v minulosti. 40 miliónov eur sme ušetrili tým, že datacentrum sme zo súkromných priestorov presťahovali do priestorov štátnej spoločnosti,“ pripomenula.

Podľa koncepcie sa štát sústredí na tieto strategické úlohy:

 • zaviesť mobilné ID ako ďalšej formy prístupu k službám štátu
 • do prostredia verejnej správy zaviesť pohľad cez životné situácie občana; do roku 2023 MIRRI v spolupráci s NASES nasadia napríklad – personalizované prostredie pre prihlásených občanov a podnikateľov, navigáciu pre životné situácie, kedy občan vopred uvidí kroky, ktoré ho čakajú
 • v oblasti agendových informačných systémov pôjde o obstarávanie a využívanie systémov, ktoré umožnia občanom riešiť životné situácie online
 • v štátnej a verejnej správe budú preferované systémy digitálnych úradov – pracovník úradu sa bude doňho prihlasovať len raz a bude mu umožnený prístup na všetky aplikácie a dáta, ktoré k práci potrebuje
 • v oblasti riadenia údajov je to najmä dátová integrácia a využívanie predvyplnených formulárov tak, aby občan nemusel opätovne predkladať údaje, ktoré štát už má
 • zvýšenie počtu otvorených údajov a ich publikovanie pre občanov a podnikateľov
 • intenzívnejšie využívanie vládneho cloudu inštitúciami štátnej a verejnej správy
 • V oblasti kybernetickej bezpečnosti pôjde o zameranie sa na včasné rozpoznanie incidentov a posilnenie oblasti vzdelávania

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, do ktorej prípravy MIRRI SR zapojilo desiatky odborníkov z ministerstiev, IT komunity aj samosprávy je strategický dokument záväzný pre inštitúcie štátnej a verejnej správy. Určuje, kam bude smerovať štátne IT v najbližších šiestich rokoch. Nadväzuje na iné už schválené strategické dokumenty ako Stratégia digitálnej transformácie Slovenska, Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025, Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 -2027, Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025, ale aj Plán obnovy a odolnosti, a ďalšie. Národná koncepcia bude pretavená do praxe prostredníctvom akčných plánov.