Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výzva pre modernú verejnú správu ide do druhého kola

Desať miliónov eur pre lepšiu verejnú správu a moderné mestá! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci výzvy na moderné technológie vo verejnej správe otvorilo druhé hodnotiace kolo. Žiadatelia môžu o financie žiadať do 26. augusta 2020.

V rámci druhého kola môžu žiadatelia získať na svoje projekty od 200 000 do 1 000 000 eur. Projekty sú rozdelené sú na dva typy aktivít. Prvým je prechod na bezplatné open source riešenia a zavedenie chatbotu na internetových portáloch verejnej správy. Druhým je podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

V prvej oblasti sa žiadatelia môžu uchádzať o financie s projektami, ktoré znížia náklady na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe. Ministerstvo chce podporiť tzv. open source systémy, ktoré sú v konečnom dôsledku lacnejšie ako nákup riešení s licenciou. Tieto systémy sú zadarmo stiahnuteľné programy a aplikácie, ktoré tvorí IT komunita po celom svete. MIRRI SR aj touto formou vyzýva ministerstvá a úrady, aby hľadali vhodné príležitosti na zníženie verejných výdavkov na informačné technológie. Žiadateľom je v tomto prípade celá verejná správa.

Žiadatelia môžu predkladať tiež projekty, ktoré zavedú na portáloch verejnej správy tzv. chatbot. Je to služba zákazníkom, prostredníctvom ktorej sa uľahčí komunikácia občanov a podnikateľov s verejnou správou. Na základe interakcie s chatbotom sa môže napríklad predvyplniť celá žiadosť, ktorú používateľ nakoniec len skontroluje a elektronicky odošle. Táto služba bude tiež schopná prehľadať webovú stránku podľa požiadaviek klienta. Podobná funkcia je doteraz v prostredí verejnej správy veľmi málo používaná.

 

V oblasti budovania inteligentných miest a regiónov môžu projekty predkladať subjekty verejnej správy – obce so štatútom mesta, ako aj mesto Košice spolu s jeho mestskými časťami. Projekty však nemôžu predkladať obce Bratislavského kraja. Mestá sú ideálnym prostredím na to, aby v nich mohli byť nainštalované rôzne monitorovacie zariadenia, kamery či senzory. Tie budú prepojené s mestskými informačnými systémami. S ich pomocou sa mestá budú vedieť lepšie rozhodovať o svojom rozvoji a investovať napríklad do zelenej infraštruktúry. Na základe získaných údajov budú tiež vedieť napríklad znižovať rýchlosť vozidiel na miestach, kde je vysoká hlučnosť alebo prašnosť či riadiť parkovanie na základe dopravnej situácie počas dňa.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na moderné technológie spolu s jej prílohami, usmernením, ako aj často kladenými otázkami je zverejnená na stránke https://www.mirri.gov.sk/projekty/vyzva-c-opii-2020-7-11-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-moderne-technologie/. Často kladené otázky sú doplnené o podnety, ktoré žiadateľov počas prvého hodnotiaceho kola najviac trápili.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Táto zmena nastala 1. júla 2020, pričom novovzniknuté ministerstvo prebralo všetky kompetencie ÚPVII.