Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Na trenčianskom hackathone sa trom najlepším tímom podarilo navrhnúť riešenia na zefektívnenie manažmentu mestských investícií

V poradí už šiesty hackathon, ktorý sa tentokrát konal v Trenčíne, pozná svojho víťaza. Od piatka do soboty 10 tímov z celého Slovenska hľadalo digitálne inovatívne riešenia na tému „Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií“. Sériu hackathonov financovaných z plánu obnovy organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Campus Cowork.

V rámci dvoch dní a zadanej témy mali tímy prísť s návrhmi a riešeniami na zefektívnenie manažmentu mestských investícií. Úlohou zapojených súťažiacich bolo navrhnúť digitalizáciu implementácie investičných akcií v meste a ich správu cez jednotné systémové riešenie. Tímy s najzaujímavejšími a najlepšími návrhmi na prvých troch miestach si odniesli aj finančnú odmenu.

Za víťaza v poradí tretieho „regionálneho“ hackathonu odborná porota vybrala tím „Opium“, ktorý vyvinul unikátnu aplikáciu pre správu investičných akcií Mesta Trenčín, vychádzajúc zo skúseností s digitalizáciou v Microsoft 365. Navrhli komplexnú procesnú mapu a dátovú štruktúru, na základe ktorých vytvorili aplikáciu. Riešenie rozšírili do centrálneho hubu v MS 365, plne integrovaného v Teams a Outlook. Aplikácia spĺňa požiadavky na konektivitu s externými systémami, vrátane registratúry, WordPress, Cora a ďalších. Integrovali aj komunikáciu s občanmi cez SMS a WhatsApp, informujúcich o obmedzeniach v meste. Za návrh svojho inovatívneho projektu získal víťazný tím finančnú odmenu 3 000 eur.

Na druhom mieste sa umiestnili a odmenu 2 000 eur získali tímy, ktoré spojili svoje sily „Gogoľ x ZARF“. Vytvorili administračný systém projektového riadenia pre investičnú správu mesta Trenčín, ktorý sa skladá z administračného rozhrania a verejnej webstránky s jednoduchým prehľadom projektov a investícií určenej k prezentácii aktívnych projektov smerom k občanom.

Tretie miesto obsadil tím „09“ a získal odmenu 1 000 eur. Počas hackathonu vyvinuli riešenie, ktoré stojí čisto na M365 cloudových technológiách a podľa autorov sa tým zaručuje použiteľnosť, udržateľnosť a realizovateľnosť.

„Bolo by veľmi dobré, keby každá spolupráca so štátom fungovala tak dobre, ako tomu bolo na tomto projekte s MIRRI SR,“ uviedol viceprimátor Trenčína Patrik Žák.

Na dvojdňovej akcii Hackathon „Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií“ sa v Trenčíne od piatka 10. novembra do soboty 11. novembra stretlo približne 40 účastníkov v rámci 10 tímov. Viac o podujatí nájdete na stránke: http://www.hacknime.to/. MIRRI SR plánuje do roku 2026 zrealizovať sériu tematických hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko.