Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Staňte sa odborným hodnotiteľom návrhov na témy hackathonov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá odborných hodnotiteľov pre hodnotenie tém hackathonov – podujatí, na ktorých budú zástupcovia inovátorov, univerzít, odbornej komunity hľadať riešenia na IT problémy inštitúcií verejnej správy. Celkovo sa bude do roku 2026 realizovať 20 hackathonov na najrôznejšie témy. Ak máte minimálne päť rokov praxe v IT oblasti a praktické skúsenosti s prácou na projektoch, prihláste sa prostredníctvom výzvy.  

Ministerstvo hľadá odborných hodnotiteľov s minimálne päť ročnou praxou v oblasti IT a so skúsenosťami v oblasti budovania a implementácie informačných systémov. Naším cieľom je získať odborníkov, ktorí budú hodnotiť návrhy na témy hackathonov zo strany inštitúcií verejnej správy.

Výzva na odborných hodnotiteľov je súčasťou projektu Granty so zjednodušenou administratívou („Fast Grants“) – Hackathony financovaného z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom projektu je prostredníctvom hackathonov prinášať inštitúciám verejnej správy rýchle, inovatívne a najmä digitálne riešenia, zlepšovať procesy ich fungovania, vrátane vývoja, testovania a zavedenia daného riešenia do užívania. Vývoj a implementácia úspešných riešení z hackathonov môže byť podporená finančnými prostriedkami až do výšky 100 000 EUR/riešenie/hackathon.

Odborní hodnotitelia sa môžu prihlásiť prostredníctvom výzvy. Podmienky a bližšie informácie nájdete na www.mirri.gov.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte emailom na hackathony@mirri.gov.sk.