Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Viac ako tretina slovenských seniorov je izolovaná od digitálneho sveta – z Plánu obnovy im poskytneme školenia aj špeciálne tablety

Revolučný projekt sa týka vyše 170 000 ľudí nad 65 rokov

Podporíme seniorov, aby mohli naplno využívať benefity digitálnej doby. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) si nechalo vypracovať prieskum o úrovni digitálnej gramotnosti seniorov a ich schopnostiach pracovať s informačno-komunikačnými technológiami. Prieskum ukázal napríklad aj to, že mnohým ľuďom nad 65 rokov chýba základné digitálne vybavenie.

„V čase, keď sa digitálne technológie stávajú čoraz nevyhnutnejšie pre plnohodnotné zapojenie sa do života, musíme myslieť na to, aby k prínosom, ktoré digitálna transformácia prináša, mali prístup všetci bez ohľadu na to, koľko majú rokov, aké majú vzdelanie, prácu, alebo kde žijú. Jednou z najzraniteľnejších skupín, ktorá je ohrozená digitálnou chudobou, sú seniori. Preto práve pre nich pripravujeme revolučnú schému  pomoci,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová.

MIRRI SR si dalo vypracovať kvantitatívny prieskum na vzorke takmer 600 respondentov, z ktorého vyplynulo, že až 41 % slovenských seniorov vo veku 65 – 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie – teda počítač, smartfón ani tablet. Hardvérové vybavenie je pritom základným predpokladom pripojenia na internet, využívania digitálnych služieb a rozvoja digitálnych zručností. Prieskum uskutočnila spoločnosť CallQuest, s.r.o., v januári 2022.

„Seniorov nemôžeme nechať na okraji digitálneho sveta, ale musíme im pomôcť plnohodnotne sa doň zapojiť. Digitálne technológie im totiž môžu výrazne zlepšiť kvalitu života, či už ide o kontakt s blízkymi a rodinou alebo o komunikáciu s lekármi a online nakupovanie. Vo veľmi krátkom čase spustíme projekt na zlepšenie digitálnych zručností seniorov, na ktorý sme vyčlenili takmer 70 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Finišujeme s prípravnou fázou a do konca júna počítame s vyškolením prvých tisíc seniorov,“ povedala ministerka informatizácie Remišová.

Podľa prieskumu slovenskí seniori digitálne zariadenia používajú najčastejšie na vyhľadávanie informácií na internete, videohovory, posielanie e-mailov alebo čítanie online médií. Len menej ako 15 % seniorov používa digitálne zariadenia na náročnejšie úlohy, ako napr. internetbanking, online nakupovanie či komunikáciu s úradmi. „Čiže aj tí seniori, ktorí digitálne zariadenie majú, ho využívajú skôr na zábavu ako na činnosti, ktoré sú zložitejšie, ale pritom im môžu priniesť väčší komfort do života.“

Prieskum tiež ukázal, že seniori príliš nedôverujú mediálnemu obsahu – až tretina opýtaných (33 %) nevie definovať, ktoré médium je dôveryhodné, resp. nedôveruje žiadnemu. Každý piaty respondent prieskumu sa nikdy nestretol s pojmom dezinformácia alebo hoax.

„Žijeme dobu hoaxov, falošných informácií a propagandy nepriateľských režimov, ktoré sa tvária ako pravda a ich cieľom je vniesť neistotu a chaos do našej spoločnosti. Veľmi výrazne sa to ukázalo najmä v čase pandémie a je to zrejmé aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Náš prieskum potvrdil, že seniori sú veľmi zraniteľnou skupinou pokiaľ ide o rozlišovanie a vyhodnocovanie informácií. To je ďalší vážny dôvod, aby sme investovali do projektov, ktoré pomôžu zlepšiť ich digitálnu gramotnosť,“ zdôraznila ministerka Remišová.

Z prieskumu MIRRI SR pritom vyplynulo, že seniori vnímajú digitálne technológie pozitívne. Až 97 % z tých, ktorí vlastnia digitálne zariadenie, potvrdilo, že technológie považujú za dôležitú súčasť moderného života, vyše 90 % súhlasí s názorom, že by im digitálne technológie uľahčili kontakt s blízkymi a každodenný život. Sedem z desiatich seniorov má záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

Práve k zvýšeniu ich digitálnej gramotnosti má napomôcť celonárodný projekt z Plánu obnovy s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior-tabletov“.

„Náš projekt na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov je v mnohom revolučný. Nielenže vyškolíme a zlepšíme digitálne zručnosti vyše 172 000 seniorov, ale úspešným absolventom školení odovzdáme aj nakonfigurované a prispôsobené tablety, ktoré budú pre nich vstupnou bránou do online sveta,“ uviedla Remišová.

Na projekte v prípravnej fáze MIRRI SR spolupracuje s Jednotou dôchodcov Slovenska a verejnými vysokými školami. Školenia budú mať jednotnú metodiku a budú pozostávať zo 4 hlavných vzdelávacích okruhov:

  • Základná práca s digitálnym zariadením – absolventi získajú základné vedomosti o tom, ako používať digitálne technológie.
  • Vyhľadávanie informácií – naučia sa vyhľadávať potrebné informácie a lepšie sa orientovať vo svete internetu.
  • Komunikácia online – oboznámia sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou.
  • Informačná bezpečnosť – dozvedia sa o nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami a naučia sa, ako sa pred nimi chrániť.

O detailoch bude ministerstvo informatizácie informovať v najbližších týždňoch. „Už teraz sa nám ozývajú záujemcovia o školenia. Chcem všetkých ubezpečiť, že k projektu bude spustená komunikačná kampaň, ktorá sprostredkuje všetky informácie o tom, ako a kde sa včas prihlásiť na školenia. Projekt je nastavený tak, aby sa doň mohli zapojiť všetci seniori, ktorí spĺňajú kritériá výberu pre školenie digitálnych zručností,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Prezentácia_Prieskum o digitálnych zručnostiach seniorov.pdf