Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zasadala Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie predložil informáciu o stave implementácie programov za oblasť výskumu, vývoja a inovácií financovaných z fondov EÚ.

Informáciu spracovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s rezortom školstva a ministerstvom hospodárstva. Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie ňou bola informovaná nielen o aktuálnom stave implementácie prioritných osí 9 a 10 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, stave implementácie programu z finančného hľadiska, ale aj o príkladoch úspešných projektov a novinkách vo vylepšovaní implementačných procesov pre nové programové obdobie. Súčasťou správy boli aj informácie o aktuálne pripravovaných výzvach Programu Slovensko 2021-2027 pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií.