Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ďalšie milióny z nových eurofondov pôjdu aj do okresu Komárno: Zlepšia školstvo, zmodernizujú obce aj posilnia cezhraničnú spoluprácu

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši a štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák sa dnes stretli s primátormi a starostami z okresu Komárno. Bol to už 15. rezortný deň, ktorý absolvovali. Predstavili im eurofondové výzvy, z ktorých môže región čerpať. Prediskutovali tiež problémy a očakávania predstaviteľov samosprávy.

„Návštevami v regiónoch pokračujeme v napĺňaní predvolebného sľubu, že nebudeme vládnuť z Bratislavy a prijímať rozhodnutia bez diskusie. Tak, ako sme sľúbili, chceme si vypočuť problémy priamo v regiónoch, aby sme ich vedeli aj na mieste riešiť. Starostov a primátorov sme informovali o zmenách vo verejnom obstarávaní. Novela zákona pôjde teraz do druhého čítania a má byť základným nástrojom na to, aby naše mestá a obce mohli peniaze použiť na to, na čo ich obyvatelia žijúci v regióne potrebujú,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Šéf rezortu investícií Richard Raši zároveň komunálnych lídrov informoval aj o Mape partnerstva, ktorú bližšie predstaví už zajtra na tlačovej konferencii. Na jednom mieste, na jednom webe, budú mať potenciálni žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako aj budúci prijímatelia v prehľadnej forme súhrnnú informáciu o výzvach z Programu Slovensko ako aj Plánu obnovy a odolnosti SR. „Uľahčí to orientáciu v aktuálnych výzvach a možnostiach, ktoré žiadatelia majú. A ušetrí vám to aj financie, pretože nebudete musieť platiť agentúram, ktoré vás orientujú vo výzvach, toto predsa musí robiť štát,“ vysvetlil Raši.

Kroky delegácie z ministerstva investícií viedli aj k niekoľkým eurofondovým projektom v regióne, aby sa skontroloval ich stav. Iba v okrese Komárno bolo z rôznych operačných programov podporených viac ako 350 projektov za takmer 200 mil. eur. Z tejto sumy sa vyčerpalo 197,22 mil. eur. Okrem iného sa podarilo zmodernizovať budovu Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne, ktorá prešla kvalitnou rekonštrukciou cez výmenu okien a dverí až po zateplenie celej fasády. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola zase podporená napríklad novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno.

Ďalšie milióny prídu do komárňanského okresu aj z nových eurofondov. Doposiaľ bolo zverejnených 126 výziev na predkladanie projektov v objeme zhruba 4,56 mld. eur.  Spolu sú  v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme cca 6,18 mld. eur, z čoho až 1,86 mld. eur by malo byť preinvestovaných prostredníctvom Integrovaných územných investícií (IÚI), kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii územia.

„Starostov a primátorov sme dnes informovali aj o novom programovom období. Mesto Komárno a obce v tomto okrese sú v rámci IÚI mechanizmu oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (RP NSK), ktorá predstavuje viac ako 142,5 mil. eur a celková alokácia pre Kooperačnú radu UMR Nové Zámky – Komárno  predstavuje takmer 34 mil. eur,“ oznámil Raši. Medzi schválenými projektovými zámermi sú napríklad rekonštrukcie a modernizácie základných škôl,  rekonštrukcia budovy mestskej polície či revitalizácie medziblokových priestorov.

„Veľkou časťou k rozvoju prihraničného regiónu prispieva aj program cezhraničnej spolupráce Interreg HU-SK, kde je na priority tohto územia v nových eurofondoch pripravených viac ako 160 miliónov eur,“ prezradil minister Raši s tým, že sa pripravuje nová zmluva o spolupráci medzi Slovenskom  a Maďarskom na ďalšie roky, ktorú by mali podpísať premiéri oboch krajín.

„Na rezortných dňoch s komunálnymi lídrami diskutujeme o tom, aké problémy chceme riešiť a hlavne akým spôsobom. Náš rezort funguje tak transparentne, že nepotrebujeme agentov s teplou vodou, lebo výzvy sa pripravujú za účasti komunálnych lídrov, ktorí majú reálne skúsenosti a územie vopred vie, kedy aká výzva ide. Vďaka tomu eurofondy pomáhajú ľuďom cielene a adresne, lebo iba vtedy majú zmysel,“ dodal štátny tajomník Michal Kaliňák.