Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Do prihraničných regiónov Slovenska a Česka poputuje 5 miliónov eur: Podporíme cestovný ruch a vzťahy medzi obyvateľmi

Pokračujeme v silnej podpore regiónov. Tentokrát Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom dvoch výziev v rámci Programu Interreg Slovensko – Česko podporí malé projekty v prihraničných regiónoch za vyše 5 miliónov eur. Cieľom je posilniť kultúru a udržateľný cestovný ruch aj propagáciou menej známych oblastí, ako aj vzájomné poznávanie sa a budovanie dôvery medzi ich obyvateľmi.

Rozvoj turizmu a cestovného ruchu cez zvyšovanie potenciálu prihraničia patrí k prioritám ministerstva investícií v programovej oblasti. Na výzvu s názvom Kultúra a cestovný ruch v rámci špecifického cieľa posilniť úlohu kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie, ktorú vyhlásil Fond malých projektov, vyčlenilo viac ako 2 mil. eur. Zameraná je na rozvoj menej známych destinácií, ktoré majú potenciál prilákať vyšší počet návštevníkov. Cieľom je znižovať negatívne vplyvy sezónnosti cestovného ruchu a nerovnomerného geografického pokrytia.

„Z výzvy budú podporené neinvestičné aj investičné aktivity. Výsledkom bude zvýšená ponuka turistických atraktivít, ako aj počet a kvalita služieb v cestovnom ruchu v cezhraničnom regióne. Turistické destinácie budú lepšie propagované, a to aj prostredníctvom posilnených cezhraničných väzieb, spoločných produktov a inovatívnych riešení. K relevantným typom akcií patria podujatia zamerané na zachovanie a obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva či na spoluprácu a výmenu skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov cestovného ruchu ,“ priblížil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Cieľovými skupinami sú obyvatelia a návštevníci prihraničného regiónu, ako aj jednotlivé zložky verejného sektora, mimovládne neziskové organizácie a inštitúcie pôsobiace v kultúre a cestovnom ruchu. Rozpočet jedného malého projektu môže byť maximálne 62 500 eur s tým, že príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) bude najmenej 5000 eur a najviac 50 000 eur.

V druhej výzve s názvom Miestne iniciatívy so špecifických cieľom budovať vzájomnú dôveru, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”, na ktorú je vyčlenených vyše 3 mil. eur, sa priorita kladie na vzájomné spoznávanie sa obyvateľov prihraničných regiónov. Aktivity sa budú realizovať prostredníctvom nástroja people-to-people. Ich cieľom je vytvárať podmienky na vzájomné stretávanie sa a spoločné trávenie času obyvateľov všetkých vekových kategórií, predovšetkým prostredníctvom voľnočasových a vzdelávacích aktivít. Mali by byť dostupné pre široký okruh ľudí a inštitúcií na menšom geografickom území.

„Prínosom malého projektu pre konkrétnych ľudí žijúcich v prihraničných regiónoch je nadobudnutie povedomia o kultúre a zručnostiach susediacich regiónov, znižovanie jazykovej bariéry, získavanie užitočných informácií a kontaktov, ako aj športové vyžitie a zábava. V rámci tejto priority sú financované neinvestičné aktivity. V odôvodnených prípadoch je možné obstarať aj nevyhnutné vybavenie na aktivity, nesmie však predstavovať významnú časť rozpočtu projektu. V regiónoch aj cent má hodnotu eura,“ poznamenal štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.

Výsledkom podporených aktivít budú užšie osobné a pracovné vzťahy medzi obyvateľmi prihraničných regiónov, čo prispeje k budovaniu vzájomnej dôvery a tolerancie na oboch stranách hranice. Cieľovými skupinami sú opäť obyvatelia a návštevníci prihraničného regiónu, jednotlivé zložky verejného sektora a mimovládne neziskové organizácie. Podporené budú akcie zamerané na upevňovanie existujúcich partnerstiev, sietí a cezhraničných štruktúr vrátane činností zameraných na voľnočasové a záujmové aktivity. Rozpočet jedného projektu nemôže presiahnuť sumu 37 500 eur. Príspevok z EFRR je minimálne 5000 eur a maximálne 30 000 eur.

Výzvy vyhlásil v týchto dňoch Euroregión Bílé – Biele Karpaty ako správca Fondu malých projektov z programu Interreg Slovensko – Česko 2021 -2027 a uzavreté budú 31. mája 2024 o 14.00 hod. Maximálna doba realizácie malého projektu z obidvoch výziev je 12 mesiacov. Pre žiadateľov na slovenskej strane v meste Trenčín, Žilina a Trnava a na českej strane v meste Zlín, Ostrava a Brno sa uskutočnia semináre k výzvam a možno sa na ne prihlásiť na odkaze: https://erbbk.eu/seminare-pro-zadatele/. Bližšie informácie o výzvach sú zverejnené na webovej stránke Euroregiónu Bílé Biele Karpaty TU.