Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši: Nový hraničný priechod medzi Slovenskom a Maďarskom už slúži ľuďom, život tu skvalitní ďalších 161 miliónov eur

Pokračujeme v zlepšovaní života ľudí v slovensko-maďarskom pohraničí. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes slávnostne otvoril nový Most sv. Barbory ponad rieku Ipeľ, ktorý spája slovenskú obec Ipeľské Predmostie s maďarskou Drégelypalánk. Prepojenie skráti cestovanie o desiatky kilometrov, a čo je hlavné, ušetrí obyvateľom peniaze i čas. Na priority tohto územia je v Programe Slovensko vyčlenených viac ako 161 miliónov eur.

Slovensko-maďarský program cezhraničnej spolupráce už od vstupu oboch krajín do Európskej únie umožňuje prehlbovať vzájomnú spoluprácu na lokálnej a regionálnej úrovni pozdĺž jednej z najdlhších hraníc medzi dvoma štátmi Únie. Od roku 2007 bolo až dodnes preinvestovaných v rámci spolupráce celkovo vyše 250 miliónov eur. Nezanedbateľnou oblasťou podpory je aj financovanie dopravnej infraštruktúry. A práve jedným z týchto projektov bola aj výstavba mosta cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipel’ské Predmostie a Drégelypalánk,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Nový most výrazne uľahčí  život obyvateľom mikroregiónu stredného Poiplia. Oba brehy rieky Ipeľ spájajú nielen rodinné vzťahy, kultúrno-spoločenské či turistické aktivity, ale i práca. Premostenie bude mať významný podiel na zlepšení ekonomickej a sociálnej situácie tohto regiónu. „Nejde len o samotný fyzický most z betónu a ocele, ktorý poskytuje cestné prepojenie dvoch brehov hraničnej rieky Ipeľ, ale táto stavba predstavuje aj metaforický most spájania, zbližovania, porozumenia a spoločných ambícií, ktoré vytvoria pevné väzby a prinesú rozvoj a prosperitu celému pohraničnému regiónu, a to tak v hospodárskej, ako aj v kultúrnej, sociálnej, ale aj inštitucionálnej oblasti. V konečnom dôsledku tak dôjde k skvalitneniu života obyvateľov na oboch stranách hranice,“ vyhlásil Raši.

„Symbolický význam mostov ako prostriedku spájania je nesmierny. Nie nadarmo sa v slovenčine ako výraz pre rúcanie dobrých vzťahov používa fráza ´páliť za sebou mosty´. O to viac ma teší, že dnes tu spoločne mosty nepálime, ale budujeme. Tento most nespája len obce Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk a dve susedské komunity, ktoré v nich žijú. Ale spája oba naše štáty, Slovenskú a Maďarskú republiku, a zdôrazňuje naše dobré susedské vzťahy. Potreba spájania je jednou z hlavných myšlienok, ktoré sa snažím počas celých rokov mojej politickej dráhy napĺňať. Dnes je táto téma aktuálna nielen na Slovensku a v Maďarsku, ale aj v rámci celej Európskej únie,“ uviedol predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, ktorý sa na slávnostnom otvorení mosta tiež zúčastnil.

S našimi maďarskými susedmi nás spája takmer 655 kilometrov hraníc a do roku 2010 ich bolo možné prekročiť iba na 22 miestach. Novootvorený Most sv. Barbory je aktuálne už naším 40. hraničným priechodom. Doposiaľ museli ľudia medzi a Ipeľským Predmostím a Drégelypalánkom cestovať 20 kilometrov navyše na hraničný priechod Paraspasuszta, čo trvalo 20-25 minút.

V rámci programu slovensko-maďarskej spolupráce bolo v programovom období 2014-2020 realizovaných 6 rozsiahlych projektov cestnej infraštruktúry, ktoré prispeli k vytvoreniu nových možností prechodu hraníc. Z toho 5 projektov schválených v roku 2018 zahrňovalo aj mostné prepojenie. Jedným z nich je Most sv. Barbory s dĺžkou viac ako 50 metrov,“ konštatoval Raši. Výstavba mosta bola podporená z cezhraničného programu Interreg SK-HU viac ako 6,5 miliónmi eur.

Cezhraničná spolupráca oboch krajín bude naďalej intenzívne pokračovať. „Na priority tohto územia je v Programe Slovensko vyčlenených viac ako 161 miliónov eur. V rámci nového programového obdobia sa v najbližších rokoch budeme zameriavať napríklad na posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry s dôrazom na udržateľné riešenia a environmentálne inovácie, inkluzívny rast, sociálnu súdržnosť a kvalitu života obyvateľov na oboch stranách hranice či posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskej oblasti a ďalšie,“ doplnil minister investícií Richard Raši.