Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši po stretnutí s podpredsedom vlády ČR Bartošom: Napriek silným slovám českej vlády pred prezidentskými voľbami medzivládna spolupráca funguje

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes v Prahe podpísal spoločnú deklaráciu k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027. Vyhlásenie má komunikovať záujmy krajín V4 a ďalších krajín strednej a východnej časti Európskej únie (EÚ) v súvislosti s nastavením priorít a procesov novej politiky súdržnosti. Šéf rezortu investícií sa v susednej metropole stretol aj so svojím českým kolegom, podpredsedom vlády a ministrom pre miestny rozvoj Ivanom Bartošom.

“Som rád, že aj napriek silným slovám českej vlády pred prezidentskými voľbami normálne funguje medzivládna spolupráca,” povedal minister Richard Raši po bilaterálnom rokovaní s Bartošom. Jeho slová potvrdzujú fakt, že Slovenská republika a Česká republika majú vzhľadom na spoločnú históriu nadštandardné vzájomné vzťahy, ktoré sa prejavujú aj v rámci kooperácie pri príprave národných pozícií pre obdobie politiky  súdržnosti po roku 2027. Česko aktuálne predsedá Vyšehradskej skupine, čo ešte intenzívnejšie prehlbuje česko-slovenské vzťahy.

Silné partnerstvo medzi Slovenskom a Českom sa prejavuje aj v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ, ktorú riadi práve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR). V minulom programovom období bolo na tieto účely vyhradených 106 mil. eur, podobná alokácia, teda takmer 107 mil. eur, podporí toto územie aj z nových eurofondov.

 „Dôkazom výborne fungujúcej spolupráce pri riadení a implementácii programu je to, že v aktuálne končiacom programovom období 2014-2020 sa podarilo vyčerpať všetky prostriedky,“ poukázal šéf rezortu investícií. Medzi najzaujímavejšie projekty patrí nové mostné prepojenie medzi Kopčanmi a Mikulčicami nad riekou Morava, vytvorenie Trezoru prírody v Horní Lideči a projekt TREBUCHET v rámci ktorého boli zrekonštruované hrady v Trenčíne a Buchloviciach. Aktuálne bol schválený projekt na mostné prepojenie medzi Juhomoravským a Trnavským samosprávnym krajom cez rieku Morava.

V rámci nového programového obdobia sa najviac finančných prostriedkov sústredí na podporu cestovného ruchu, kultúrne a historické dedičstvo, ako aj na podporu zelených tém. „Môžem s radosťou povedať, že práca ľudí na programe priniesla svoje ovocie a dnes už máme schválené projekty vo výške 62% celkovej alokácie programu, čo nás radí medzi najlepšie programy nielen v regióne, ale aj medzi najlepšie programy Interreg  v EÚ, ktorých je celkovo 86,“ uviedol minister Raši.

Aktuálne sa už diskutuje o budúcnosti kohéznej politiky a rovnako aj o budúcnosti programov v rámci cieľa – Európska územná spolupráca, za účelom nastavenia ďalších foriem rozvoja slovensko-českej cezhraničnej spolupráce pre nové programové obdobie. V pláne je opätovné obnovenie zasadnutí Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, pretože posledné zasadnutie komisie sa uskutočnilo v máji 2019, najmä z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

V SR sú medzivládne komisie momentálne pod ministerstvom vnútra, aktuálne je otvorená diskusia o ich presune pod MIRRI SR, tak ako je to v Českej republike pod ministerstvom pre miestny rozvoj. „S  Ministerstvom pre miestny rozvoj ČR sme rovnaké ministerstvá s prakticky identickým názvom a preto sa snažíme, aby aj agenda bola prakticky identická, tak ako je to nielen v ČR, ale napríklad aj v Poľsku. Predpokladáme, že do leta 2024 prejde táto agenda do pôsobnosti MIRRI SR,“ povedal Raši.

Spoločnú deklaráciu k budúcnosti politiky súdržnosti okrem Slovenska a Česka podpísalo aj ďalších 9 členských štátov. „Deklarácia zohľadňuje kľúčové priority SR, medzi ktoré patrí uplatnenie regionálne zameraného prístupu odrážajúceho územné špecifiká a rozdiely, zachovanie podpory všetkých regiónov s hlavnou pozornosťou na tie najmenej rozvinuté, pre nás prioritné a regióny v rozvojovej pasci či prispôsobenie pravidiel politiky súdržnosti zmenenej sociálno-ekonomickej a politickej realite,“ dodal k cieľu svojej zahraničnej cesty minister Raši.