Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rezortné dni majú zmysel: Aj starostovia a primátori okresov Žilina a Bytča vítajú návštevy ministra Rašiho priamo v regióne

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši a štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák absolvovali dnes 19. rezortný deň a stretli sa s primátormi a starostami z okresov Žilina a Bytča. Témou rokovaní boli zákony, ako je napríklad novela zákona o verejnom obstarávaní či novinka z dielne rezortu Mapa partnerstva. Tak ako na každom rezortnom dni, diskutovali tiež o problémoch, ktoré miestnych predstaviteľov samospráv trápia a hľadali riešenia.

„Primátorov a starostov sme informovali o zákonoch, ktoré sme pripravovali a pripravujeme. Aktuálne je to zákon o verejnom obstarávaní, ktorý urýchli tento proces. Je to novela, ktorá sa nestretla so žiadnym negatívnym postojom. Hovorili sme aj o ďalšom zasadnutí Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok. Informovali sme ich tiež, že všetky eurofondové výzvy nájdu na našej novej Mape partnerstva. Rozprávali sme sa aj o tom, že sa budeme snažiť čo najviac peňazí z eurofondov presunúť na to, na čo ich obce a mestá potrebujú, teda na vodovod, kanalizáciu a podobne. Témou diskusie bol aj zákon o prevode pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu na samosprávy,“ uviedol po stretnutí s primátormi a starostami minister investícií Richard Raši.

„Sme v regióne, ktorý aktívne podporujú aj naše programy cezhraničnej spolupráce Interreg, a to konkrétne Interreg Poľsko-Slovensko a Interreg Slovensko-Česko. Môžem konštatovať, že z oboch sa vyčeprala takmer celá alokácia, čo je výborným znamením, že tieto programy sú obrovským prínosom,“ pokračoval Raši.

Odzrkadlením fungujúcej spolupráce Slovenska a Poľska pri riadení a implementácii programu je, že v aktuálne končiacom programovom období 2014 – 2020 bolo k 12. júnu 2024 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčerpaných takmer 177 mil. eur. V rámci nového programového obdobia 2021 – 2027 už bolo vyhodnotených 6 výziev na predkladanie žiadostí. Na jeseň 2024 sa pripravujú ďalšie výzvy z oblasti podpory kultúry a cestovného ruchu, ochrany biodiverzity a zmeny klímy.

V programe cezhraničnej spolupráce Slovenska a Česka bolo v aktuálne končiacom programovom období 2014 – 2020 k 31. máju 2024 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčerpaných bezmála 88 mil. eur, čo predstavuje takmer 98% z alokácie programu.

Tieto rezortné dni sú tvorené dvomi dôležitými časťami programu. Prvou je odpočet aktivít, čo sme urobili a druhým je odborná oponentúra komunálnymi lídrami ako nastaviť nove ciele, ktoré chceme predstaviť. Preto, aby sa ľudom v mestách a obciach ľahšie žilo a aby sa starostom a primátorom v práci ľahšie dýchalo. Dnes sme diskutovali napríklad aj o tom, akým spôsobom nastavíme Fond na predprojektovú prípravu, ktorý pomôže samosprávam lepšie sa nachystať pri čerpaní eurofondov,“ povedal štátny tajomník Michal Kaliňák.

„Chcem sa poďakovať v mene mojom, ako aj kolegov starostov a primátorov, za dnešný rezortný deň. Myslím si, že starostovia a primátori z tohto rokovania odchádzali nabudení a posilnení v tom, že sa im pomáha v ich práci. Verím, že takéto stretnutia sa budú opakovať,“ nadviazala starostka obce Višňové Marcela Halaganová.

V okrese Žilina bolo z rôznych operačných programov podporených 542 projektov za takmer 1,2 mld. eur. Z tejto sumy sa vyčerpalo 1,01 mld. eur. V okrese Bytča je z rôznych operačných programov podporených 72 projektov za bezmála 40 mil. eur, z čoho sa a vyčerpalo viac ako 38 mil. eur. Z nových eurofondov do tohto regiónu prídu ďalšie milióny. Mestá Žilina a Bytča, ako aj mestá a obce oboch okresov sú v rámci Integrovaných územných investícií, kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii územia, oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva Žilinského samosprávneho kraja (RP ŽSK). Celková alokácia pre RP ŽSK predstavuje viac ako 128,5 mil. eur.