Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Turizmus, kultúru, ekologické formy dopravy aj lepšiu spoluprácu v slovensko-poľskom pohraničí podporí viac ako 31 miliónov eur z nových výziev programu Interreg PL – SK

Pomáhame zlepšovať život ľudí v pohraničných regiónov. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko–Slovensko sú v novom programovom období vyhlásené ďalšie tri výzvy. Spolu až 31 miliónov eur je v nich určených na rozvoj kultúry, udržateľného cestovného ruchu, ekologické formy dopravy či na lepšiu spoluprácu na oboch stranách slovensko-poľskej hranice. Samosprávy, organizácie zo štátnej správy aj z neziskového sektora, malé a stredné podniky a miestne partnerstvá sa môžu uchádzať o podporu svojich zámerov do konca septembra.

„S Poľskom nás spája nielen spoločné prírodné bohatstvo Tatier či Polonín, ale rovnako aj zodpovednosť za zachovanie nášho spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Preto sa v rámci programu Interreg sústredíme tiež na rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ktorý je základným kameňom miestnej ekonomiky v pohraničí. V najnovšej výzve tak napríklad podporíme lepšiu dostupnosť atraktívnych turistických destinácii s cezhraničným významom verejnou a ekologickou dopravou,“ uviedol minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

V aktuálnom 2. kole výziev Interreg PL-SK sú výzvy vyhlásené do 29. septembra v troch oblastiach:

posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie (podpora 25,5 milióna eur)

zlepšenie dostupnosti atraktivít cestovného ruchu s cezhraničným významom zavedením verejnej dopravy a/alebo iných ekologických dopravných prostriedkov v mimomestských oblastiach (podpora 3 milióny eur)

posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci (2,6 milióna eur)

Podmienkou pre prihlásené projekty je, aby ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Poľska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia.

Na program Interreg PL-SK je v novom období určených takmer 130 miliónov eur. Prvé kolo výziev zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, podporu a ochranu biodiverzity a zlepšenie ciest bolo vyhlásené od decembra minulého roka do konca marca tohto roka. Prišlo spolu  51 projektov, do ktorých sú zapojení aktéri z oboch strán hranice, a ktoré sa aktuálne hodnotia.

Do územia programu Interreg PL-SK patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej strane ide o južné okresy Sliezského, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva.

————————————————————-

V uplynulom programovom období patril program Interreg PL-SK k najúspešnejším eurofondovým programom. Z programu sa podporilo 90 projektov a viac ako 450 mikroprojektov. Zmodernizovalo sa napríklad takmer 200 kilometrov ciest II. a III. triedy. Do vzdelávacích aktivít a školení v pohraničí sa zapojilo vyše 23 000 účastníkov. Obnovilo sa 400 kultúrnych a prírodných pamiatok  a vybudovalo a označilo 3 000 kilometrov cezhraničných rekreačných chodníkov (náučné chodníky, turistické trasy, cyklotrasy).

 

Jedným z príkladov je medzinárodná Trasa valašskej kultúry, ktorá mapuje históriu pastierstva – Valachov a ich dedičstvo. Náučný chodník vedie pozdĺž celého Karpatského oblúka a spája tieto miesta so živými pastierskymi tradíciami, ako sú remeselné dielne a kultúrne akcie.

Jedinečným projektom sú Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia. Projekt sa venuje podhalským rašeliniskám, ktoré rastú v Tatrách už tisíce rokov a vytvárajú svojráznu krajinu borín a močarísk. Tento najväčší cezhraničný komplex rašelinísk v Karpatoch sa rozprestiera na juhu Malopoľska a na severe Žilinského kraja.

Vďaka ďalšiemu projektu – Cesty okolo Tatier – sa na slovensko-poľskom pohraničí vybuduje 250 kilometrov cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Cesta vedie historicko-kultúrnymi lokalitami Tatier od Podhradia, cez Spiš, Liptov až po Oravu.