Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Z eurofondov rozvíjame dobré vzťahy so susedmi, na spoločné projekty s Rakúskom pôjde 69 miliónov eur

Európska komisia schválila posledný z programov cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko

Podporujeme lepší život a spoluprácu v pohraničí Slovenska a Rakúska. Európska komisia schválila posledný z programov cezhraničnej spolupráce, Interreg Slovensko – Rakúsko. Z jeho celkového rozpočtu viac ako 69 miliónov eur podporíme projekty, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí v pohraničí, pomôžu rozvíjať cestovný ruch a zlepšia susedskú spoluprácu.

„Dobré vzťahy so susedmi sú najmä v časoch kríz, ktorým čelíme, kľúčovým predpokladom pre udržanie prosperity a mieru v Európe. Práve podpore dobrých susedských vzťahov sú venované eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Som rada, že Európska komisia nám schválila aj posledný z pätice Interregov. Po programe s Českom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou máme od Komisie schválený tiež program určený na rozvoj slovensko–rakúskeho pohraničia,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Cieľom programu Interreg SK – AT je podporovať susedskú spoluprácu na oboch stranách hranice, chrániť prírodné bohatstvo a pomáhať pri zmierňovaní dopadov klimatickej zmeny, rozvíjať udržateľný turistický ruch a prinášať inovatívne riešenia pre lepší život ľudí v pohraničí. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktoré tento program riadi, vyhlási prvé výzvy na jar 2023. Na slovenskej strane program Interreg SK-AT zahŕňa Bratislavský a Trnavský kraj. Na rakúskej strane patrí do programu mesto Viedeň a regióny Burgenland a Dolné Rakúsko.

„Z rozpočtu 69 miliónov eur budeme spolu s našimi rakúskymi partnermi podporovať najmä také projekty, ktoré prinesú komplexné riešenia a služby pre lepší život ľudí v pohraničí. Veľmi dobrým príkladom takejto spolupráce je projekt Nutriaging – Podporujeme zdravé starnutie!, do ktorého sa zapojili odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity vo Viedni s cieľom zlepšiť výživu a povedomie o zdraví u seniorov. Vďaka projektu sme pomohli vybudovať dve nové špičkové laboratóriá a získané poznatky sa využívajú na vzdelávanie zdravotníkov  aj verejnosti, pre ktorú sú organizované rôzne podujatia na tému zdravého starnutia,” priblížila Remišová. Za pozornosť stojí tiež ďalší inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v rakúskom Sankt Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov. Jeho výsledkom je vznik medicínskeho Centra aktívneho stárnutia v Bratislave, ktoré slúži od roku 2021 slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum. Zároveň sa v rámci projektu skúmajú mechanizmy procesu starnutia a účinky vzdelávania.

„V novom programovom období celkovo opúšťame doterajšie nastavenie Interregov, z ktorých sa veľakrát stavali zbytočné rozhľadne alebo sa betónovali námestíčka. Naším cieľom je priniesť do pohraničných regiónov európsku kvalitu života a priniesť užitočné inovatívne projekty pre ľudí,” zdôraznila vicepremiérka.

Hlavné oblasti podpory v programe Interreg SK-AT v novom programovom období:

  1. Inovatívnejšie pohraničie
  2. Zelenšie pohraničie
  3. Sociálnejšie pohraničie
  4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Novinkou je Fond malých projektov, ktorý bude spravovať regionálna agentúra Dolného Rakúska – NÖ.Regional GmbH.

„S Rakúskom nás spája nielen niekdajšia spoločná história, ale aj veľká snaha spoločne chrániť naše prírodné bohatstvo. Popri ochrane vzácnej prírody v povodí Dunaja chceme pokračovať v podpore environmentálnej výchovy a ekoturizmu. Spoločnými silami budeme ďalej rozvíjať projekty v oblasti sociálnej pomoci, ktoré sa venujú napríklad zvýšeniu kvality života seniorov a podporíme aj zavádzanie inovácií. Nový Fond malých projektov bude slúžiť najmä na propagáciu menších podujatí na oboch stranách hranice,“ doplnila ministerka Remišová.

V rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT bolo v programovom období 2014 – 2020 podporených spolu 46 projektov. Okrem už spomenutých projektov zameraných na zdravie seniorov ide napríklad aj o tieto projekty:

► Projekt cezhraničnej spolupráce Alpsko-karpatský riečny koridor, v rámci ktorého sa navracia prirodzený tok rieke Rudava (podpora 1,8 mil. eur). Bratislavské regionálne ochranárske združenie obnovuje brehy a koryto na 2,2 km dlhom úseku Rudavy. Hlavný partner projektu – Národný park Donau-Auen robí podobné opatrenia na prítokoch Dunaja tečúcich z Álp. Ochranári z oboch krajín tým zlepšujú podmienky pre migráciu živočíchov medzi Alpami a Karpatmi.

► Na vzdelávanie o význame biodiverzity bude slúžiť Ekocentrum Čunovo (podpora 4,7 mil. eur), ktoré vznikne v kaštieli v Čunove po jeho rekonštrukcii. Určené je  nielen pre žiakov zo Slovenska, ale i pre návštevníkov, napr. z Rakúska a Maďarska.

► K rozvoju zelenej mobility prispel projekt cyklomosta Vysomarch (podpora 5,2 mil. eur). V poradí už druhý cyklomost cez rieku Morava od mája tohto roka prepája Slovensko a Rakúsko cez obce Vysoká pri Morave a Marchegg.

Interreg SK-AT je jedným z 5 programov cezhraničnej spolupráce Interreg, ktoré sú dôležitým nástrojom na podporu pohraničných regiónov.

Z nového programu s Poľskom, ktorý má rozpočet 130 miliónov eur, vyhlásime prvé výzvy už na prelome rokov. Podpora pôjde napríklad na rozvoj lepšieho prepojenia pohraničia cestami a cyklocestami či na ochranu prírody a rozvoj šetrného cestovného ruchu v Tatrách, Pieninách či Poloninách.

Z cezhraničnej spolupráce s Českom s celkovým rozpočtom 107 miliónov eur sú prvé výzvy v pláne jar 2023 a podporia adaptáciu na zmenu klímy, ochranu životného prostredia či prevenciu rizika prírodných katastrof.

Prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, ktorý má rozpočet  161 miliónov eur, bude vyhlásená začiatkom budúceho roka a zameria sa na ochranu prírodného bohatstva a miestneho kultúrneho a historického dedičstva.

Z rozpočtu na cezhraničnú spoluprácu Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny v rámci programu NEXT sa za 73 miliónov eur podporia projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Prvé výzvy budú vyhlásené v závislosti od vývoja na Ukrajine, pravdepodobne v druhom polroku budúceho roka. Venované budú sociálnym projektom, rozvoju turizmu aj ochrane prírody.

Okrem programov cezhraničnej spolupráce máme tiež už schválený hlavný eurofondový program – Program Slovensko, z ktorého budeme môcť využiť takmer 13 miliárd eur. „Slovensko je medzi prvými šiestimi štátmi EÚ, ktoré majú schválené kompletne programovanie na nové eurofondové obdobie. Je to veľký úspech a vďaka kvalitnému investičnému plánu, ktorý sme pripravili so stovkami odborníkov, zástupcami samospráv, mimovládkami či zamestnávateľmi má naša krajina šancu zaradiť sa medzi inovačných lídrov v rámci celej EÚ. Len nové inovatívne odvetvia totiž ľuďom na Slovensku zabezpečia kvalitné a dobre platené pracovné miesta. Je to výzva, v ktorej, som presvedčená, obstojíme,“ dodala vicepremiérka Remišová.

prezentácia programov Interreg