Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky pre program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko oznamuje, že správcovia Fondu malých projektov (FMP) vyhlásili výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci FMP.

Vyhlásené výzvy zahŕňajú 2 priority:

Priorita č. 3: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Priorita č. 4 : Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

V rámci priorít je vyhlásených 5 výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Správcami FMP v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 sú Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko, Združenie „Región Beskydy“, EZÚS „TATRY“, Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Výzvy FMP sú rozdelené nasledovne:

Priorita č. 3: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

Názov projektu: „Tvorivé pohraničie. Fond malých projektov v Karpatskom euroregióne“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 12.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájdete na webovej stránke.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s.r.o.

Názov projektu: „Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 19.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájde na webovej stránke.

Združenie „Región Beskydy“

Názov projektu: „INTERREG Beskydy PL-SK“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 12.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájdete na webovej stránke.

Priorita č. 4 : Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Žilinský samosprávny kraj

Názov projektu: „Spolupráca naprieč hranicami“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 12.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájdete na webovej stránke.

Prešovský samosprávny kraj.

Názov projektu: „Spoločne v pohraničí“

Žiadosť je potrebné predložiť do: 19.01.2024

Výzvu a bližšie informácie nájdete na webovej stránke.