Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlasuje výzvy na správcu pre Fond malých projektov č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02.

Výzvy malých projektov sú spustené od 28.08.2023. Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci Fondu malých projektov je uzavretý typ výziev. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16.10.2023.

Výzvy zahŕňajú 2 priority:

2.2 Kultúra a cestovný ruch

3.2 Miestne iniciatívy

Špecifickým cieľom je posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. Taktiež i budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Interreg Slovensko – Česko : https://www.sk-cz.eu/vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-v-ramci-fondu-malych-projektov-c-interreg-sk-cz-fmp-2023-01-a-c-interreg-sk-cz-fmp-2023-02/