Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „VÍZIA A STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKA DO ROKU 2030“ A INFORMÁCIA O ICH VEREJNOM PREROKOVANÍ

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na stránkach www.vicepremier.gov.skwww.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Vízia  a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Stanoviská k vyššie uvedenému strategickému dokumentu a k Správe o hodnotení strategického dokumentu môžete zaslať

do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia na uvedené adresy:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

alebo:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Odbor strategického plánovania

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční 11. júla 2019 o 13:00 hod. na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcia riadenia investícií a regionálneho rozvoja, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, v budove Westend Court na 9. poschodí.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Odbor strategického plánovania, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese: kvetoslav.kmec@vicepremier.gov.sk).

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (DOCX, 987 kB)

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU – Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (PDF, 2,59 MB)