Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Poznáme prvý akcelerátor, ktorý pripraví slovenské startupy na pobyt v Amerike a v Izraeli

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vybral prvý akcelerátor, ktorý pomôže slovenským startupom s ich inovačnými nápadmi. Spoločnosť Perry Media, s.r.o. uspela v prvej fáze dvoch dvojfázových výziev, ktoré ÚPVII vyhlásil 26. júna 2019. Ide o dve jedinečné výzvy, ktoré rozprúdia inovačný ekosystém na Slovensku poskytnutím finančnej pomoci akcelerátorom, inkubátorom a startupom. Na obe výzvy je určená suma 830 000 eur.

V prvej fáze oboch výziev, ktorá bola otvorená do 26. júla 2019, vybral ÚPVII úspešného žiadateľa, spoločnosť Perry Media, s.r.o. Spolu sa do prvej fázy prihlásilo 9 žiadateľov – 5 s projektami v sociálnej oblasti, oblasti informačných a komunikačných technológií a energetiky, 4 s projektami v oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií.

Víťazný žiadateľ, ktorého cieľom je podporovať rozvoj inovácií u začínajúcich spoločností, pripraví a zrealizuje intenzívne vzdelávacie programy pre inovatívne spoločnosti. Musia trvať minimálne dva týždne, v rámci vzdelávania sa zamerať na projektové riadenie a tvorbu biznis modelov, rozvoj podnikania a možností financovania, ako aj na prezentačné komunikačné zručnosti začínajúcich podnikateľov.

Druhá výzva, ktorá je stále otvorená do 27. septembra 2019, umožní startupom vycestovať do zahraničia a zúčastniť sa na akceleračných programoch. V prvej výzve majú startupy možnosť absolvovať intenzívny tréning v americkom akcelerátore Centra pre inovačné technológie Smart City Works vo Virgínii. Projekty musia žiadatelia zamerať na sociálnu oblasť, oblasť informačných a komunikačných technológií a energetiku. Druhá fáza výzva im zas umožní, aby sa zúčastnili na akceleračnom programe Innovation Leafers Open Gate v izraelskom Tel Avive. Určená je pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií. Práve spoločnosť Perry Media, s.r.o., ktorá uspela v prvej fáze výziev, bude pripravovať nádejné startupy na pobyt vo Virgínii a v Izraeli.

Do aktuálnej výzvy sa môžu prihlasovať mikropodniky alebo malé podniky – buď fyzické alebo právnické osoby, ktoré však musia podnikať na Slovensku.

Výzvy