Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Silnejší bude aj región pod Tatrami: Do okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok mieri vyše 30 miliónov eur, o ktorých použití rozhodnú sami

Návštevy v regiónoch pokračujú. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom sa dnes stretli s primátormi a starostami z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Diskutovali nielen o problémoch, ktoré región pod Tatrami trápia, ale hlavne o riešeniach, ktoré bude ministerstvo investícií do tunajších okresov prinášať.

„Tak ako sme povedali, minimálne jeden deň v týždni trávime v regiónoch na stretnutiach s tými, ktorí riadia naše mestá a obce. Práve oni majú hlavnú zodpovednosť voči kvalite života občanov vo svojich samosprávach. Zaviazali sme sa, že budeme ich silným partnerom, ktorý nepridáva kompetencie bez diskusie a bez peňazí,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Jednou z nosných tém bola aj nedávno schválená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá výrazne rozviaže samosprávam ruky. „Táto novela zákona je o tom, aby sa peniaze, ktoré v regiónoch sú, či už sú to peniaze európske alebo štátne či financie miest a obcí, vedeli použiť na to, na čo sa primátori a starostovia na základe mandátov rozhodnú. Teda na zvýšenie kvality života obyvateľov. Teší ma, že sme získali stopercentnú podporu aj primátorov a starostov z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok,“ poznamenal Raši.

V minulom programovom období sa v okrese Liptovský Mikuláš podporilo 306 projektov za vyše 208 miliónov eur a v okrese Ružomberok to bolo 205 projektov za takmer 290 miliónov eur. Medzi nimi napríklad modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku či  zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Ružomberku.

Samozrejmosťou je aj podpora podtatranského regiónu z nových eurofondov. „Nemôžu byť použité tak, ako si to predstavovala bývalá vláda, ale tak, ako ich chcú použiť primátori, starostovia a občania regiónov Slovenska. V minulom programovom období bolo v týchto dvoch okresoch použitých približne 500 miliónov eur z eurofondov a máme ambíciu, aby to aj v novom programovom období bola rovnaká, ak nie ešte vyššia suma,“ podotkol šéf rezortu investícií.

Doposiaľ bolo zverejnených 108 výziev na predkladanie projektov v objeme takmer 3,5 miliardy eur. Pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok sú to výzvy, ako napríklad výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách s alokáciou takmer 69 miliónov eur či ešte v tomto roku plánovaná výzva na podporu cyklodopravy za 100 miliónov eur.

Spolu sú v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme cca 6,3 mld. eur, z čoho až 1,9 mld. eur by malo byť preinvestovaných prostredníctvom tzv. Integrovaných územných investícií (IÚI), kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii územia. „Toto územie bude môcť prostredníctvom Udržateľného mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš samo rozhodovať o alokácii 30,5 milióna eur. Môžem potvrdiť, že čerpanie nových eurofondov, aj tých v rozhodovacej kompetencii území, bude výrazne jednoduchšie,“ skonštatoval Raši.

Podtatranský región aktívne podporujú aj programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Na priority tohto územia je z Innterreg-u Poľsko – Slovensko vyčlenených 166 miliónov eur a pre Slovensko – Česko je to 107 miliónov eur.

„Rezortné dni sú pre nás dôležité aj z toho hľadiska, že sú akousi odbornou oponentúrou toho, čo navrhujeme, alebo  čo pripravujeme. Dnes sme získali z ďalšieho regiónu silný mandát na to, akým spôsobom budeme s regiónmi spolupracovať pri veľkej inventúre eurofondov a tiež podporu pre dve veľmi dôležité veci. Prvou je nastavene fondu na predprojektovú prípravu, vďaka ktorému samosprávy budú môcť získavať podporu na projektové dokumentácie a bavili sme sa aj o tom, akým spôsobom chceme zaviesť do praxe národný plán budovania vodovodov a kanalizácií,“ doplnil štátny tajomník Michal Kaliňák.

„Chcem potvrdiť, že sme jednomyseľne podporili snahu Vlády SR, ale hlavne ministerstva investícií, novelizovať zákon o verejnom obstarávaní, ktorý nám pomôže prekonať obrovské problémy. Niekoľkomesačné až ročné čakania na rôzne kontroly, mnohé nezmyselné korekcie či účelové námietky a podobne. Som rád, že debata bola veľmi konštruktívna. Jasne sme si povedali, čo treba robiť a našli porozumenie,“  uzavrel primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.