Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Viac ako sto zástupcov odbornej verejnosti rokovalo o budúcnosti Slovenska a eurofondov

Čo sú hlavné výzvy pre našu krajinu v horizonte najbližších 12 rokov, akými projektami na ne budeme reagovať a ako tieto projekty zafinancujeme? Tieto otázky adresujú dva strategické dokumenty z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Úradu vlády SR. O pilotnej verzii národného investičného plánu na roky 2018 – 2030 (NIP) bude vláda rokovať už túto stredu, vízia a stratégia Slovenska bude hotová v prvom polroku 2019. Dnes o nej spoločne rokovali dve veľké pracovné skupiny*, tvorené expertmi z akademického, súkromného a neziskového sektora, ako aj z vládnych inštitúcií.

Experti z úradu vicepremiéra dnes predstavili vyše stovke  zástupcov štátnej aj neštátnej odbornej verejnosti prístup, ktorý uplatňujú pri tvorbe vízie a stratégie Slovenska, s dôrazom na participatívny proces. „Okrem zapojenia expertov chceme umožniť aj oponentúru zo strany verejnosti a pripravujeme minikonvent – diskusiu s parlamentnými a potenciálne parlamentnými politickými stranami,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Dodal, že dosiahnutie širokého konsenzu naprieč verejnosťou aj politickým spektrom bude kľúčové pre imúnnosť dlhodobých plánov a stratégii voči politickým cyklom. Trendy, ako sú napríklad starnutie populácie alebo klimatická zmena, totiž naplno zasiahnu až nasledujúce generácie, reagovať na ne však musíme už teraz, a to opatreniami, ktoré ďaleko presahujú 4-ročný volebný cyklus. „Nehovoriac o tom, že bez komplexnej víze a stratégie pre našu krajinu nebudeme schopní určiť smerovanie dlhodobých strategických investícií a vytvoriť stabilný plán investičných projektov,“ podotkol podpredseda vlády. Práve vízia a stratégia Slovenska podľa neho udá smer, kam v nasledujúcom programovom období pôjdu eurofondy.

Pilotná verzia NIP bude predložená vláde skôr ako vízia a stratégia a neobsahuje ešte presný finančný rámec projektov, preto sa počíta sa s jej neskoršou aktualizáciou. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 integruje jednotlivé rezortné stratégie, absorbuje stratégiu regionálneho rozvoja a bude zahŕňať národné priority implementácie Agendy 2030**.

 „Rozhodli sme sa prepojiť vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030, koordinovanú naším úradom, so stratégiou regionálneho a územného rozvoja, ktorú pripravoval Úrad vlády, do jednej širokej a mimoriadne dôležitej témy. Tou je udržateľný rozvoj Slovenska,“ povedal vicepremiér Richard Raši s tým, že jeho ľudia už dnes na problematike regionálneho rozvoja s Úradom vlády úzko spolupracujúTáto agenda totiž prejde od 1. januára 2019 pod úrad vicepremiéra.

*Pracovná skupina pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a pre prípravu Národného investičného plánu SR na roky 2018-2030 a Pracovná skupina pre prípravu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR