Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Začali sme diskusiu o prioritách pre Slovensko

Na aké ciele sa má Slovensko zameriavať a aká má byť naša spoločnosť v budúcnosti? Najlepšiu odpoveď dajú samotní Slováci. Z iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa včera začala séria stretnutí zainteresovaných partnerov (participatívny proces), ktorého výsledkom bude päť národných priorít.

„Potrebujeme ucelenú stratégiu rozvoja spoločnosti, z ktorej budeme môcť neskôr odvodzovať hospodársku, finančnú a rôzne iné prierezové stratégie. Dlhodobo u nás absentuje rozvojová vízia, máme však 17 cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktoré Slovenská republika spolu s ostatnými štátmi OSN schválila v septembri 2015. Tie budeme agregovať do zúženého počtu okruhov, relevantných pre našu krajinu,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií Alena Sabelová s tým, že návrh národných priorít predloží ÚPVII vláde v máji 2018.

Slovenské prioirity vzídu zo série 10 stretnutí po celom Slovensku približne so 150 zainteresovanými partnermi. Viac ako polovica týchto stretnutí sa bude konať v regiónoch mimo Bratislavy a zúčastní sa na nich plejáda neštátnych aktérov, ako sú napríklad neziskové organizácie, samosprávy a záujmové združenia. Slovensko v júli odprezentuje na pôde OSN v New Yorku svoj prvý dobrovoľný report o stave plnenia cieľov udržateľného rozvoja, kde predstaví aj národné priority.

 

Viac o Agende 2030 pre udržateľný rozvoj