Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši o prioritách v programovom vyhlásení vlády: Hádky a príkazy konečne vystrieda spolupráca, máme jasný plán na rozvoj regiónov

Slovensko sa stane silným štátom a silný štát znamená aj silné regióny. Po schválení programového vyhlásenia vlády poslancami parlamentu to vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Minister dnes zároveň predstavil priority svojho rezortu na najbližšie štyri roky.

„Slovenské regióny vidíme ako investičnú príležitosť, pretože každý región, obec či mesto musí byť pre ľudí dôstojnou adresou pre spokojný život. Programové vyhlásenie vlády je pre nás manuálom na rozvoj regiónov a zároveň veľmi jasný plán práce. Súčasne ho chápeme ako vládnu stratégiu vyrovnávania regionálnych rozdielov. Kľúčové sú pre nás dva princípy – žiadne rozhodnutia bez diskusie s partnermi v regiónoch a žiaden presun kompetencií a povinností bez peňazí. Týmito princípmi sa budeme riadiť,“ povedal minister Richard Raši.

Ministerstvo investícií chce v najbližšom období nadviazať na národnú koncepciu budovania vodovodov a kanalizácií a tiež na pozemkové úpravy, ktoré nastavila ešte vláda Petra Pellegriniho. „Silné regióny tvoria dynamické mestá a živý vidiek. Presadíme presun pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obcí na samosprávy. Prázdne štátne budovy zasa nasmerujeme na presun na samosprávy, aby slúžili na verejnoprospešné účely,“ zdôraznil Raši.

MIRRI SR tiež pripraví Mapu verejných investícií, vďaka ktorej sa identifikujú investičné potreby a priority v jednotlivých regiónoch. Mapa zároveň pomôže obciam, mestám a regiónom lepšie sa zorientovať v čerpaní prostriedkov vo forme dotácií, eurofondov alebo z Plánu obnovy.

„Končí sa tri a pol roka vlády amaterizmu, chaosu, neporiadku a rezortizmu. Regionálny rozvoj nikdy nemal tak veľa spoločné s ostatnými rezortmi, ako je to dnes. Takmer s každým rezortom sme spárovaní nie v problémoch, ale v riešeniach. Toto je zárukou, že naše plány budeme plniť, lebo vieme, ako na to. Môžeme garantovať, že budeme vytvárať prostredie, ktoré je ekonomicky stabilné a predvídateľné,“ doplnil štátny tajomník pre oblasť regionálneho rozvoja Michal Kaliňák.

V oblasti eurofondov je víziou ministra Rašiho „nahradiť eurofondovú depresiu eurofondovou revolúciou“. „Mnohí prijímatelia, ktorí boli nadšení z vyhlasovania výziev, sú dnes v depresii z toho, že dostávajú korekcie, ktoré ohrozujú ich existenciu – či už sú to mestá, obce, firmy alebo občianske združenia,“ podotkol minister a dodal, že snahou MIRRI SR bude tiež presun čo najviac eurofondov do regiónov podľa ich absorpčnej schopnosti.

Pripravuje sa tiež zmena vo verejnom obstarávaní. „Chceme robiť verejné obstarávanie férovo, transparentne a presne tak, ako to vyžaduje Európska únia. Čerpanie eurofondov na Slovensku je dnes problematické aj preto, že sa prijímatelia nevedia dostať cez kaskádu nekončenej byrokracie,“ zdôraznil Raši.

V oblasti informatizácie bude prioritou MIRRI SR najmä boj s digitálnou chudobou, ktorého súčasťou je zabezpečenie prístupu k rýchlemu internetu aj pre občanov, ktorí si to pre chudobu nemôžu dovoliť. „Chudoba alebo sociálne vylúčene sa v našom štáte týka takmer milióna obyvateľov a toto číslo každým rokom narastá. Sme presvedčení, že zabezpečenie dostupnosti internetu patrí k ústavou garantovaným právam, pretože internet zároveň znamená prístup k vzdelávaniu či k práci a predstavuje stabilizačný prvok v živote regiónov, ktoré sa nám v niektorých častiach Slovenska vyľudňujú,“ vyhlásil minister informatizácie.

MIRRI SR preto bude presadzovať opatrenia na preplatenie internetových služieb, ktoré umožnia prístup k online vzdelávacím službám, práci na diaľku, k e-gov službám a napomôžu k znižovaniu digitálnej priepasti a rozvoju digitálnych zručností.

„Pred našou krajnou stoja veľké výzvy. Slovensko potrebuje zvyšovať úroveň digitálnej infraštruktúry, digitálnej transformácie podnikov, digitalizácie verejnej správy, ale aj úroveň digitálnej kvalifikácie populácie a IT kompetencií v rámci sektoru digitálnych technológií. Naše ministerstvo bude v najbližšej dekáde zastávať úlohu lídra v napĺňaní týchto cieľov. Vytvorí národnú stratégiu, ktorá bude prierezovým dokumentom a manuálom k silnejšiemu a odolnejšiemu Slovensku,“ doplnil štátny tajomník pre informatizáciu Ivan Ivančin.