Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Pokračujeme v pomoci regiónom: Do Medzibodrožia mieria ďalšie milióny, podporia zamestnanosť, podnikanie aj cestovný ruch

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Kaliňákom absolvovali v poradí už 20. rezortný deň. Stretli sa na ňom s primátormi a starostami regiónu Medzibodrožie.

Cieľom dnešného rezortného dňa v Strede nad Bodrogom (okr. Trebišov) bolo stretnutie s primátormi a starostami regiónu Medzibodrožie. Táto oblasť je známa svojimi prírodnými krásami, ale samozrejme, aj tu majú komunálni lídri svoje problémy. Ekonomická stagnácia a nezamestnanosť, odliv mladých ľudí a nedostatočná infraštruktúra sú iba zlomkom z nich. Preto pravidelne chodíme do území, aby sme si požiadavky, problémy, ale aj návrhy zástupcov miest a obcí vypočuli na vlastné uši, nie iba sprostredkovane niekde v kancelárii v Bratislave. Tiež im predstavujeme novinky z dielne ministerstva, ale hlavne možnosti čerpania eurofondov a dotácií, ktoré skvalitnia život ľudí v regióne,“ povedal na úvod minister investícií Richard Raši.

Minulý týždeň minister investícií Richard Raši informoval verejnosť o reštarte projektu Digitálni seniori. „Za bývalého vedenia rezortu skončil tento projekt fiaskom, my sme mu vdýchli nový život a teší ma, že naši seniori a znevýhodnené skupiny občanov konečne dostanú to, čo im bolo sľubované. Teda školenia digitálnych zručností a na konci plnohodnotné tablety, aby mohli získané vedomosti rozvíjať. Vyzývam preto najmä všetkých seniorov starších ako 65 rokov, ktorí majú záujem, aj tu zo Stredy nad Bodrogom a okolia, ale samozrejme aj z celého Slovenska, aby sa registrovali na školenia,“ informoval Raši.

Hlavným nástrojom na znižovanie regionálnych rozdielov sú eurofondy. S miestom realizácie v okrese Trebišov bolo v programovom období 2014 – 2020 podporených 338 projektov za viac ako 250 miliónov eur. Medzi nimi napríklad Modernizácia Nemocnice s poliklinikou Trebišov.

 „V obci Streda nad Bodrogom sa v programovom období 2014 – 2020 realizovalo 11 projektov. Obec bola prijímateľom desiatich z nich, spomeniem napríklad projekt Zlepšenia dostupnosti opatrovateľských služieb a jeden projekt realizovala ako prijímateľ základná škola v obci Streda nad Bodrogom. Celková zazmluvnená suma bola vo výške 1,05 milióna eur, pričom sa z tejto sumy vyčerpalo 0,93 milióna eur,“ skonštatoval Raši.

Trebišovský okres je oprávnený okrem eurofondov čerpať aj regionálne príspevky pre najmenej rozvinuté okresy (NRO). V rámci implementácie Plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu Trebišov na roky 2022 – 2026 sa plánuje na realizáciu jednotlivých projektov alokovať regionálny príspevok v celkovej predpokladanej výške takmer 5,3 milióna eur, a to v troch základných aktivitách: zamestnanosť, podnikanie a inovácie, cestovný ruch a rozvoj verejnej správy v území NRO.

„Najmenej rozvinuté okresy v tomto roku po prvýkrát môžu využiť peniaze cez akčné plány na to, aby dokázali spolufinancovať svoje vlastné projekty aj cez nadnárodné projekty ako Interreg alebo finančný mechanizmus Grantov EHP a Nórska. Dnes sme diskutovali aj o tom, akým spôsobom pomôžeme týmto samosprávam, aby do konca roka mohli byť vyhlásené dve výzvy pre centra zdieľaných služieb. Prvou zabezpečíme zriadenie centier a ich činnosť a druhou výzvou by sme začali kryť personálne  výdavky na zamestnancov, ktorí svoju agendu budú robiť pre viacero obcí pod jednou strechou naraz,“ uviedol štátny tajomník Michal Kaliňák.

Delegácia MIRRI SR  s primátormi a starostami diskutovala aj o ďalšej veľmi dôležitej téme, a to Národnom pláne budovania vodovodov a kanalizácií. „Očakávame, že na jar budúceho roka predložíme na vládu dokument, vďaka ktorému bude jasné, akým spôsobom a cez aké peniaze zabezpečíme vyššiu kvalitu života aj dostupnými vodovodmi a fungujúcou kanalizáciou,“ dodal Kaliňák.

Z nových eurofondov do tohto regiónu prídu ďalšie milióny. Aj tie z integrovaných územných investícií (IÚI),  o ktorých použití si budú rozhodovať regióny samé. Obec Streda nad Bodrogom, mesto Trebišov, ako aj ostatné obce okresu Trebišov, sú v rámci mechanizmu IÚI oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja (RP KSK). Celková alokácia pre RP KSK predstavuje takmer 210 miliónov eur.