Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši: Komunikáciu s regiónmi posúvame na vyššiu úroveň, podporí ju nová Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) pod vedením Richarda Rašiho od začiatku deklarovalo snahu posilniť podporu regiónov, miest a obcí, a to aj prostredníctvom efektívnejšieho využívania eurofondov. K tomu bude slúžiť aj nová Rada vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, ktorej návrh štatútu  schválila na dnešnom rokovaní vláda SR.

„Spolu s mojím štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom trávime takmer každý týždeň jeden až dva dni v regiónoch, stretávame sa s regionálnymi lídrami, starostami, primátormi, prednostami, ale aj zástupcami rôznych regionálnych združení a robíme takú politiku, aby sme žiadne rozhodnutie neprijali bez diskusie a žiadne nové povinnosti aby sme do regiónov nepresunuli bez peňazí. Jedným z rozhodnutí, ktoré nevzniklo v Bratislave, ale priamo počas diskusií s regionálnymi lídrami, je aj vznik novej Rady vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, ktorej štatút dnes schválila vláda,“ uviedol minister Raši.

Rada bude mať celkovo 39 členov a  okrem ministrov v nej budú mať svoje zastúpenie aj predstavitelia územnej samosprávy – lokálnu úroveň bude zastupovať predseda ZMOS a prezident Únie miest Slovenska, regionálna samospráva bude zastúpená prostredníctvom predsedu Združenia samosprávnych krajov SK8 a troch zvolených zástupcov vyšších územných celkov. K členom rady patria tiež zástupcovia akademickej obce, zamestnávateľských združení a zväzov, ale tiež splnomocnenci vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, rómske komunity a národnostné menšiny.

 „Vďaka tomu, že v pôsobnosti rady sa užšie prepája oblasť regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti EÚ, budú môcť byť skĺbené návrhy na riešenie  modernizačného dlhu, nepriaznivej ekonomickej situácie, ale napríklad aj aktuálnych výziev slovenských regiónov spojených s klimatickou krízou či digitálnou transformáciou, s rozhodnutiami o využívaní podpory z eurofondov,“ priblížil minister Raši.

Rada bude využívaná ako platforma pre permanentný dialóg vlády SR so samosprávou k aktuálnym otázkam a výzvam v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré sa dotýkajú prosperity všetkých typov území –  mestských alebo  vidieckych oblastí. Zasadať bude spravidla raz za tri mesiace alebo vždy podľa potreby. Prvé zasadnutie rady, ktorej predsedom bude Raši, by sa malo uskutočniť v krátkej dobe.

„Táto rada vlády je aj o tom, aby sme odstránili chyby, ktoré sme zdedili a aby sme nastavili systém tak, ako má vyzerať. Bude sitom, cez ktoré prejdú všetky rozhodnutia pred tým, ako sa zavedú do praxe, aby mali čo najlepší dopad na rozvoj regiónov a pre ľudí,“ doplnil štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.

Inštitucionálna podpora regiónov v podobe rady nadväzuje na predchádzajúce kroky rezortu, medzi ktoré patrí predloženie novely zákona o verejnom obstarávaní do medzirezortného pripomienkového konania, získanie peňazí na bezpečnú samosprávu, odstránenie potravinových púští či zjednodušenie eurofondov.