Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši: Náš prelomový zákon o verejnom obstarávaní odbúra zbytočné komplikácie a uľahčí život obstarávateľom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pripravilo novelu zákona o verejnom obstarávaní, vďaka ktorej sa podarí zrýchliť procesy, odbúrať nadmernú byrokraciu a pomôcť obstarávateľom. Návrh pripravovanej novely aktuálne smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Dnes o tom informoval minister investícií Richard Raši. 

„Keď sme vlani v októbri prevzali ministerstvo investícií, okrem záchrany eurofondov a rozbehnutia nového programového obdobia bola našou prioritou aj príprava nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý s tým úzko súvisí. Verejné obstarávanie na Slovensku je obrovský moloch, s ktorým doteraz reálne nikto nič neurobil. Politici si roky vymýšľali rôzne sťaženia, prekážky a sprísňovania a pod zámienkou nekradnutia sa náš zákon o verejnom obstarávaní tak sprísnil a skomplikoval, že dnes sa tu už takmer nedá nič obstarať,“ vyhlásil minister investícií a regionálneho rozvoja Richard Raši.

„Obce, mestá, štátne a verejné inštitúcie potrebujú normálne fungovať. Naša novela zákona o verejnom obstarávaní v praxi rozviaže ruky obstarávateľom, no zároveň zostane zachovaná verejná kontrola a transparentnosť. Každý občan bude mať šancu vidieť, čo starosta, primátor, župan či štátny úrad kúpili a za koľko,“ dodal Raši.

Podľa dát z Úradu pre verejné obstarávanie pri podlimitných zákazkách od 300-tisíc eur je priemerná dĺžka trvania procesu verejného obstarávania (VO) 169 dní, čo predstavuje čas od zverejnenia zákazky vo vestníku až po uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom. „Ak chce štát niečo obstarať, trvá mu to pol roka. Ako potom môže efektívne fungovať?“ zdôraznil minister.

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú MIRRI SR v najbližších hodinách zverejní v medzirezortnom pripomienkovom konaní, prináša niekoľko kľúčových opatrení.

Prvým je zmena limitov pre jednotlivé postupy verejného obstarávania. Kým dnes si verejný obstarávateľ môže mimo zákona o VO nakúpiť tovary, služby a stavebné práce do 10-tisíc eur, po novom sa tento limit zdvíha na 50-tisíc eur. Obstarávateľ je zároveň povinný zverejňovať  zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Navyše, všetci obstarávatelia (okrem obcí a miest do 2000 obyvateľov, ktoré nemajú zriadené oficiálne webové sídlo) sú povinní zverejňovať aj objednávky a faktúry.

„Ak by verejný obstarávateľ nakúpil niečo predražene, bude tu široká verejná kontrola a následne by svoj nákup musel vysvetľovať verejne. Zároveň stále platí, že verejný obstarávateľ musí dbať na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených verejných prostriedkov a bude to musieť vždy preukázať. Aby sme zachovali transparentnosť, vytvoríme platformu aj pre malé obce do 2000 obyvateľov, na ktorej aj tie budú zverejňovať všetky objednávky a služby, čím dosiahneme zrovnoprávnenie podmienok pre všetkých a vyššiu transparentnosť,“ priblížil minister Raši.

Ďalšou zmenou, ktorú novela prináša, je odstránenie tzv. goldplatingu a ponechané ostanú len limity, ktoré vyžaduje Európska únia. „Keďže v tomto prípade EÚ nedefinuje limit, úroveň 50-tisíc eur predstavuje niečo ako európsky priemer. Rakúsko má tento limit  vo výške 100-tisíc eur, Maďarsko 40-tisíc eur. My preberáme írsky limit, čo je 50-tisíc eur,“ dodal Raši.

Navyšujú sa tiež limity pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky, a to z 800-tisíc eur na 1,5 milióna eur. Toto zvýšenie limitu predstavuje zrýchlenie procesu obstarávania pri stavebných zákazkách do 1,5 milióna eur a pri tovaroch a službách do 221-tisíc eur.

Aby sa VO čo najviac urýchlilo, vypúšťa sa inštitút žiadosti o nápravu, ktorý smernice EÚ nevyžadujú, čím sa zjednoduší  postup vo verejnom obstarávaní. Proces zadávania zákazky urýchlia aj ďalšie technické riešenia.

Zákon ďalej upravuje pokuty. „Dnes je za vybrané porušenie zákona pokuta 5 percent zo zmluvnej ceny a táto pokuta ide z vrecka obstarávateľa – teda štátu – do druhého vrecka štátu. Po novom sa táto pokuta upravuje na 0,1 až 5 percent zo zmluvnej ceny alebo súčtu zmluvných cien,“ vysvetlil minister.

Novela zachováva súčasné formy elektronického obstarávania – elektronickú platformu a v rámci nej elektronický kontraktačný systém a iné elektronické prostriedky.

Zároveň zákon zachráni niektoré samosprávy pred nútenou správou. „Práve samosprávy navrhli, aby sme do zákona upravili aj podmienky, za ktorých je možné samosprávam odpustiť pohľadávky, ktoré voči nim eviduje štát z dôvodu právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty pre porušenie zákona o verejnom obstarávaní,“ dodal Raši.

Zdôraznil, že novelu pripravovalo MIRRI SR v širokej diskusii s odborníkmi aj s verejnými obstarávateľmi. „Stretli sme sa so stovkami zástupcov dotknutých subjektov aj s expertmi, prebiehali politické aj odborné diskusie. Diskutovali sme s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, s ministrami, so županmi, starostami a primátormi, ale aj s riaditeľmi malých organizácií, ako sú školy, škôlky, jedálne, domovy sociálnych služieb či nemocnice. Zákon sme teda netvorili za stolom v kancelárii, ale priamo v teréne a v spolupráci s tými, ktorých sa týka,“ zdôraznil minister.

Novelu MIRRI SR zverejní v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po vyhodnotení pripomienok ho minister Raši predloží na rokovanie vlády a následne do parlamentu.