Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši: Podporujeme okresy, ktoré si zaslúžia prioritnú pozornosť, život v Revúcej skvalitní viac ako 800 tisíc eur

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom dnes v rámci už 17. rezortného dňa navštívili Revúcu. Aj tu predstavitelia ministerstva pokračujú v napĺňaní sľubu, že budú chodiť do regiónov a diskutovať o problémoch priamo v teréne. Keďže Revúca je okresom zaradeným medzi najmenej rozvinuté, okrem noviniek z rezortu s miestnymi komunálnymi lídrami diskutovali aj o tom, že po novom sa bude na ne  nazerať ako na prioritné a v pláne je prijatie nového zákona.

Tieto rezortné dni sú pre nás mimoriadne dôležité, lebo počúvame, čo nám primátori a primátorky, starostovia a starostky, ale aj predsedovia samosprávnych krajov hovoria a snažíme sa hľadať riešenia. Do regiónov chodíme preto, aby sme priamo na mieste mohli predpripraviť to, čo požadujú, či už to spadá do kompetencie nás alebo iného rezortu, prípadne možno až do rozhodnutia na úrovni vlády. Dnes sa nachádzame v najmenej rozvinutom okrese Revúca, pre ktorý je vyčlenených viac ako 800 tisíc eur. Tie mu pomôžu v rozvoji,“ uviedol minister investícií Richard Raši.

Revúca bola medzi najmenej rozvinuté okresy zaradená v roku 2015, keďže miera nezamestnanosti bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 – násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR za rovnaké obdobie. Vedenie MIRRI SR dlhodobo avizuje, že nie je fér nazerať na najmenej rozvinuté okresy (NRO) iba optikou nezamestnanosti, ktorá ich definuje. V pláne je preto okrem iných legislatívnych zmien prijatie zákona o podpore prioritných okresov, ktorý prinesie zásadnú zmenu paradigmy vymedzovania NRO.

„O tom, že nedávame len prázdne sľuby, ale svoje slová napĺňame, svedčí aj novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá pôjde v parlamente do druhého čítania. Môžem skonštatovať, že máme  plnú podporu samospráv. Komunikáciu s regiónmi sme posunuli na vyššiu úroveň aj vďaka Rade vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ, ktorá vznikla v apríli. Veľkým míľnikom je aj Mapa partnerstva, ktorú sme predstavili  koncom mája. Na jednom webe nájdu komunálni lídri a všetci potenciálni žiadatelia o nenávratné finančné príspevky zo zdrojov EÚ k dispozícii jasné a prehľadné informácie o výzvach a možnostiach ich čerpania,“ poznamenal Raši.

S miestom realizácie v okrese Revúca je z rôznych operačných programov zo starých eurofondov podporených 153 projektov v celkovej zazmluvnenej sume 177,06 mil. eur. Z tejto sumy sa vyčerpalo 162,59 mil. eur, čo predstavuje 91,83%.

Z nových eurofondov aj do tohto regiónu prídu ďalšie milióny, o ktorých použití budú rozhodovať samosprávy. K 24. máju bolo zverejnených 130 výziev na predkladanie projektov v objeme zhruba 4,70 mld. eur, čo predstavuje 37,36% z investícií Programu Slovensko 2021 – 2027. Zazmluvnenie projektov sa rozbieha, zatiaľ na úrovni 2,34 mld. eur. Aktuálne sa na MIRRI SR posudzujú návrhy 12 výziev v hodnote ďalších 99 mil. eur.

Spolu sú  v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme cca 6,18 mld. eur. Z toho až 1,86 mld. eur by sa malo preinvestovať prostredníctvom Integrovaných územných investícií (IÚI), kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii územia.

„Dnes sme po konzultácii s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a komunálnymi lídrami v tomto okrese získali zhodu na tom, že ideme správne, ak uvažujeme nad centrami zdieľaných služieb a zhodli sme sa aj na tom, ako budeme spolupracovať na revízii eurofondov. Zhodli sme sa tiež na tom, prečo je dobré zmeniť najmenej rozvinuté okresy na prioritné. Nepôjde iba o nálepku, ale aj o nový obsah a pomoc,“ priblížil štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák, ktorý zároveň informoval, že v októbri sa na Horehroní chystá už druhý kongres komunálnych lídrov.

„Zo srdca by som sa chcel poďakovať pánovi ministrovi, že dodržiava tieto rezortné dni a máme možnosť priamo, nie sprostredkovane, diskutovať v území. Chcel by som tiež vyzdvihnúť, že nám pomohol s problémom, keď nám boli krátené niektoré eurofondy. Tu sa ukázal flexibilný prístup nového ministerstva, ktorému skutočne záleží na tom, aby spolupráca fungovala a nedoplácali sme v samosprávach na nezmysluplné byrokratické prekážky. Konkrétne sa bavíme o 700 tisíc eurách, ktoré sme de facto získali naspäť a vraciame ich do regiónu. Minulý týždeň sme oznámili zámer zastupiteľstva BBSK a politickú dohodu všetkých klubov, že tieto peniaze budú k dispozícii mestám, obciam, neziskovým organizáciám či cirkevným združeniam, aby mohli čerpať dotácie na svoj rozvoj,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.

„Veľmi si želám, aby sme už nálepku najmenej rozvinutého okresu alebo aj prioritného okresu dali dole a aby náš región pre obyvateľov zabezpečil komfort, ktorý možno inde majú. Po dnešnom dni mám dobrý pocit a som plný optimizmu. Veľmi pekne ďakujem, že rezortný deň v Revúcej bol a verím, že všetky veci, ktoré sme si povedali, budú zrealizované,“ doplnil primátor Revúcej Július Buchta.