Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Novou štátnou tajomníčkou MIRRI SR pre regionálny rozvoj je Barbora Lukáčová

Skúsená expertka prichádza do vedenia rezortu regionálneho rozvoja po takmer 20 rokoch práce pre samosprávu

Vláda dnes na návrh ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka vymenovala novú štátnu tajomníčku pre oblasť investícií a regionálneho rozvoja. Stala sa ňou dlhoročná odborníčka na rozvoj regiónov Barbora Lukáčová.

Na post štátnej tajomníčky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prináša množstvo skúseností z práce pre rozvoj regiónov. Lukáčová doteraz pôsobila ako riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja. Svoje poznatky chce využiť najmä pri spustení implementácie integrovaných územných stratégií, ktoré sú súčasťou nových eurofondov, Programu Slovensko.

„Reforma eurofondov, ktorú prináša Program Slovensko znamená pre rozvoj našich regiónov obrovskú šancu. Z celkovej takmer 13-miliardovej obálky budú o vyše 2 miliardách rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných investícií. Verím, že skúsenosti Barbory Lukáčovej budú prínosom a úspešne naštartuje nové eurofondy v regiónoch,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

„Okrem cieľa zabezpečiť v čo najkratšom čase spustenie integrovaných územných investícií patrí medzi moje priority zrýchlenie čerpania eurofondov z dobiehajúceho obdobia. Pre nové eurofondy je pre mňa výzvou správne nastavenie procesov a opatrení tak, aby sa jednoznačne predišlo riziku nedočerpania zdrojov EÚ, čo opakovane zažívame už druhé programové obdobie. V záujme udržateľného rozvoja celej krajiny urobím všetko preto, aby bolo MIRRI SR skutočným partnerom samospráv,“ priblížila svoje priority Barbora Lukáčová.

Nová štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja, v samospráve pracovala od roku 2004. Uplynulých 13 rokov pôsobila na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, kde zastrešovala tvorbu a presadzovanie nástrojov komplexného udržateľného rozvoja kraja, strategických dokumentov rozvoja kraja v jednotlivých sektorových politikách, taktiež tvorbu a presadzovanie všeobecných záväzných nariadení, viacročného rozpočtu kraja, ako aj širokú eurofondovú agendu, vrátane prípravy strategických projektov. V minulosti tiež pracovala v kancelárii primátora Bratislavy ako odborník na stratégiu, rozvoj a externé zdroje. Po skončení štúdia politológie na Trnavskej univerzite bola krátko na pozícii analytičky v kancelárii predsedu vlády.