Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zverejnenie výzvy – Hackathony

Výzva na témy hackathonov 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje výzvu na témy hackathonov, na základe ktorej budú vybraní traja (3) prijímatelia, ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na vývoj digitálnych riešení (napr. IT aplikácií), ktoré vznikli počas hackathonov.

Pre každého vybraného prijímateľa bude organizovaný jeden hackathon. Celkovo budú zorganizované tri hackathony v rokoch 2022 a 2023. Na jednom hackathone sa bude vždy riešiť len jedna téma s jedným prijímateľom.

Žiadateľ v žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti identifikuje problém, napr. z oblasti zefektívnenia procesov, zlepšenia kvality digitálnych služieb pre občanov, ktorý bude témou hackathonu a výsledkom hackathonu budú návrhy jeho riešenia s využitím digitálnych nástrojov.

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu určených na jednu Žiadosť o PPM je 100 000 EUR bez DPH.

MIRRI SR v súčinnosti s prijímateľom na základe zmluvy o spolupráci zorganizuje hackathon, ktorý prinesie nápady a návrhy na riešenie témy hackathonu, na ktorých implementáciu môžu prijímatelia získať prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 100 000 EUR bez DPH. Na hackathone budú porotou spomedzi účastníkov vybraní traja s najlepšími riešeniami.

 

Trvanie výzvy

Vyhlásenie výzvy:  24.10.2022

Uzavretie výzvy:    9.12.2022

 

Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

Kompletnú Žiadosť o PPM, vrátane príloh, je potrebné doručiť do dátumu uzavretia výzvy jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. do elektronickej schránky MIRRI SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
  2. listinne na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

 

Upozorňujeme žiadateľov, že v listinnej podobe sú oprávnení predložiť Žiadosť o PPM namiesto elektronickej podoby len vo výnimočnom prípade, a to z dôvodu prevádzkových, administratívnych alebo technických obmedzení na strane žiadateľa.

V prípade listinnej podoby je potrebné zároveň zaslať scan originálneho dokumentu Žiadosti o PPM vrátane jej príloh elektronicky (e-mailom)  na e-mailovú adresu: hackathony@mirri.gov.sk

 

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

 

Často kladené otázky k Výzve

 

Súbory na stiahnutie

  1. Výzva č. 17I05-04-V01
  2. Príloha k výzve č. 1_Žiadosť o PPM
  3. Príloha k výzve č. 2_Kritéria hodnotenia
  4. Príloha k výzve č. 3_Zoznam oprávnených výdavkov
  5. Príloha k výzve č. 4_Zmluva o spolupráci
  6. Príloha k výzve č. 5_Zmluva o PPM