Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Koniec informačného chaosu v eurofondoch a dotáciách: Mapa partnerstva uľahčí orientáciu v aktuálnych výzvach

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Kaliňákom dnes predstavili Mapu partnerstva. Tento nový, prehľadný a praktický nástroj pomôže žiadateľom a budúcim prijímateľom nenávratných finančných príspevkov zorientovať sa v doteraz chaotickej spleti informácií o dostupných dotačných programoch z eurofondov, ako aj z plánu obnovy.

„Predstavujeme veľký krok zlepšenia spolupráce ministerstva, samospráv a všetkých oprávnených žiadateľov o eurofondy. Mapa partnerstva prináša všetkým žiadateľom a prijímateľom európskych peňazí jasné a ľahko dostupné informácie na jednom mieste. Na webovej stránke www.mapapartnerstva.sk nájdu všetky náležitosti v prehľadnej štruktúre a vďaka intuitívnemu vyhľadávaniu je jednoduché nájsť relevantné informácie o výzvach z Programu Slovensko alebo Plánu obnovy a odolnosti, ktoré zodpovedajú potrebám danej samosprávy. Nemusia sa už viac trápiť tým, že nevedia, aká výzva sa pripravuje, aká je otvorená, na čo a kto môže európske peniaze čerpať,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Veľký míľnik je iba ďalším krokom v novej ére komunikácie so samosprávami, ktorú aktuálne vedenie ministerstva ohlásilo hneď po príchode do úradu. Mapa bola predstavená symbolicky dnes, v deň snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Mnohí komunálni lídri, najmä z menších obcí, nemali kapacitu či prostriedky na sledovanie aktuálnych výziev a hoci chceli čerpať eurofondy a iné dotácie, nevedeli sa vo svojich možnostiach zorientovať.

„S tým je koniec. Na stránke nájdu názov výzvy, kto je oprávnený žiadateľ, aké je oprávnené územie z pohľadu realizácie, termín vyhlásenia a uzavretia výzvy, tematickú kategóriu – oblasť zamerania výzvy, vyhlasovateľa výzvy a aj typ výzvy, ktorý určuje typ projektu,“ vysvetlil Raši.

Mapa je priebežne aktualizovaná o najnovšie výzvy, harmonogramy a dostupné alokácie. Samosprávy tak majú vždy k dispozícii aktuálne a relevantné informácie pre plánovanie svojich projektov.

Mapa sa bude postupne rozširovať o informácie z ďalších finančných zdrojov, ako napríklad z envirofondu či grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Okrem toho v najbližších mesiacoch predstavíme aj ďalšiu časť mapy, a to Mapu príležitostí. Tá zoradí všetky samosprávy tak, aby bolo jasné, ktorá potrebuje na čo peniaze, ktorá potrebuje dobudovať vodovody, ktorá kanalizácie, či kde je biele miesto nepokryté internetom a podobne. Takzvaný rodný list obce pomôže pri efektívnom nastavovaní investícií v regiónoch a bude pre nás usmernením, na čo sa v daných regiónoch zamerať. Tiež nám pomôže budúci rok s Bruselom vyjednávať kohéznu politiku tak, aby čo najviac pokrývala oprávnené potreby územia a skvalitňovala život v mestách a obciach,“ informoval šéf rezortu investícií.

„Mapa partnerstva je svojím spôsobom kompas. Dokáže zorientovať každého, kto má záujem o eurofondy, no zároveň je to aj silný bič voči každému ministerstvu, pretože jej súčasťou je záväzný harmonogram výziev cez eurofondy aj plán obnovy. Aby samosprávy mali garanciu predvídateľnosti, pripravenosti a stability. Ako spomínal pán minister, pripravovaný rodný list obcí je dôležitý aj preto, aby sme vyslali signál Bruselu, že máme jasno v tom, ktorý región čo potrebuje a zároveň všetky tieto dáta využijeme pre koncepciu územného rozvoja Slovenska,“ zhrnul štátny tajomník Michal Kaliňák.

Mapa partnerstva v neposlednom rade eliminuje tretie strany, ktoré žiadateľom o eurofondy ponúkajú pomoc pri orientácii sa vo výzvach.

„Komunálnym lídrom tento nástroj určite ušetrí financie, pretože nebudú musieť platiť agentúram. Toto predsa musí robiť štát. Všetky informácie budú odteraz bezplatne k dispozícii na jednom webe a nájde si ich bez námahy každý, kto tomu venuje pár minút. Aby sa nám nestalo, že niekto bude fyzicky z eurofondov vylúčený, pretože to nevie zvládnuť, lebo je na všetko sám,“ uzavrel Raši.