Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rezortný deň v okrese Sobrance: Kvalitnejšie služby a lepší život občanov podporí nová výzva za viac ako 800 tisíc eur

Pokračujeme v návštevách regiónov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši sa dnes spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom stretli s primátormi a starostami z okresov Sobrance a Snina. Predstavili im nielen novinky a plány z dielne rezortu, ale diskutovali tiež o najpálčivejších problémoch, ktoré regióny trápia.

„Svoje sľuby pretavujeme do reality. Intenzívne, takmer každý týždeň navštevujeme v rámci rezortných dní regióny, kde komunikujeme s miestnymi lídrami,  konzultujeme s nimi všetky pripravované zámery a diskutujeme o výzvach, aby sme im pomohli v budovaní silných samospráv. A to sa nedá robiť z Bratislavy,“ vyhlásil minister investícií Richard Raši na svojom 12. rezortnom dni v poradí

V najbližších týždňoch plánujeme v rámci implementácie Plánu rozvoja okresu Sobrance na rok 2024 v spolupráci s Okresným úradom vyhlásiť výzvu na predkladanie nových žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v celkovej sume viac ako 803 tisíc eur,“ prezradil Raši.

Nezabúdame ani na  okresy, ktoré síce už viac nefigurujú na zozname Najmenej rozvinutých okresov, no nesmieme na ne zabúdať. Minister Investícií Richard Raši dnes na rezortnom dni slávnostne podpísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za viac ako 1,1 mil. eur. Môže byť použitá napríklad na rekonštrukcie verejných budov, kultúrnych domov, detských ihrísk, amfiteátrov, komunitných centier, parkovísk a ďalších. Oprávnenými okresmi sú okrem Sniny, kam poputuje približne jedna tretina alokácie, teda viac ako 300 tis. eur, aj Brezno a Veľký Krtíš.

Ako sme pred nedávnom avizovali, nie je fér nazerať na regióny výlučne z hľadiska nezamestnanosti, ktorá definuje, či sa daný okres nachádza alebo nenachádza na zozname NRO. Sú tu aj okresy, ako Snina, ktorá síce nepatrí do NRO, ale zaslúži si našu prioritnú pozornosť,“  zdôraznil štátny tajomník Michal Kaliňák.

Rezort investícií pripravuje aj ďalšie legislatívne zmeny, napríklad v zákone o podpore regionálneho rozvoja či v zákone o podpore najmenej rozvinutých okresov. Dôraz kladie tiež na šetrenie verejných financií. Minister Raši primátorov a starostov v tomto smere informoval o aktuálnom zrušení štátnej akciovky Slovensko IT v Košiciach, ktorá pre nezodpovedné riadenie skončila v 7 miliónovej strate.

Pripravujeme tiež revíziu priorít eurofondov a aj tu komunikujeme so zástupcami samospráv, aby sme ďalej znižovali byrokraciu. Sľúbili sme aj mapu verejných investícií, tá bude spracovaná a predstavená v máji 2024,“ oznámil komunálnym lídrom minister Raši.

V minulom programovom období bolo z rôznych operačných programov v okrese Snina podporených 135 projektov za celkovo 156 mil. eur. V okrese Sobrance  bolo podporených 109 projektov v celkovej zazmluvnenej sume takmer 58 mil. eur, medzi nimi napríklad rekonštrukcia odborných učební Základnej školy Komenského 12 v Sobranciach či podpora občianskeho združenia Na čiare, ktoré buduje moderné, interaktívne múzeum o slovensko-ukrajinskej hranici v Lekárovciach.

V podobne úspešných regionálnych projektoch chce ministerstvo investícií pokračovať aj v novom programovom období. Doposiaľ bolo vyhlásených 114 výziev v objeme takmer 3,6 mld. eur. „Spolu máme  v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme cca 6,3 mld. eur, z čoho až 1,9 mld. eur chceme preinvestovať prostredníctvom tzv. Integrovaných územných investícií (IÚI), kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii územia, teda aj v tej vašej,“ poznamenal šéf rezortu investícií.

Ďalšou plánovanou výzvou, pre ktorej čerpanie je oprávnené aj územie okresov Snina a Sobrance, je Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na  podporu rozvoja regionálneho školstva s celkovou alokáciou 225 mil. eur. Zapojiť sa môžu materské, základné a stredné školy.