Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Šanca pre zabudnuté regióny: Nová výzva skvalitní život v okresoch Brezno, Snina a Veľký Krtíš

Pokračujeme v silnej podpore regiónov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši dnes v Brezne predstavil novú dotačnú výzvu v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Určená je pre okresy Brezno, Snina, Veľký Krtíš. Viac ako 1,1 milióna eur pomôže napríklad s rekonštrukciami verejných budov, výstavbou detských ihrísk, vybudovaním komunitných centier a ďalšími.

„Včera vláda schválila našu novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zjednoduší a skráti proces verejného obstarávania a konečne rozviaže primátorom a starostom ruky. Novela nevznikala na ministerstve, ale bola reakciou na požiadavky komunálnych lídrov z celého Slovenska, ktorí mali z prebyrokratizovaného verejného obstarávania dlhé roky hlavu v smútku. Veríme, že otestovať nové, jednoduchšie pravidlá budete môcť už aj pri najnovšej výzve na podporu regiónov, ktorú sme vám prišli dnes predstaviť,“ informoval minister investícií Richard Raši primátorov a prednostov okresov Brezno, Veľký Krtíš a Snina.

Nová výzva Podpora rozvoja občianskej vybavenosti a podpora služieb v regióne je určená pre okresy Brezno, Snina a Veľký Krtíš, ktoré síce nepatria medzi najmenej rozvinuté, ale štát na ne nesmie zabúdať. „Určite nie je fér nazerať na regióny výhradne cez optiku evidovanej nezamestnanosti, ktoré definuje zoznam Najmenej rozvinutých okresov (NRO) a na základe toho určovať, kto má alebo nemá nárok na dotácie. Ak nejaký región nefiguruje na zozname NRO, neznamená to, že má menšie alebo žiadne starosti či požiadavky a že je tu sveta žiť. Nová výzva berie tieto fakty do úvahy a do okresov Brezno, Veľký Krtíš a Snina prinesie viac ako 1,1 milióna eur, ktoré zlepšia život občanov,“ povedal Raši.

Výzvu plánuje ministerstvo investícií vyhlásiť v polovici apríla a dotáciu bude možné použiť až do 31. decembra 2026. Minimálna výška požadovanej dotácie bude 15 tisíc eur a maximálna do 50 000 eur. Keďže v okresoch Brezno, Snina a Veľký Krtíš sa nachádza dohromady 135 miest a obcí, rovnaký je aj maximálny počet žiadateľov a jeden žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť.

Vnímam potrebu dofinancovania kvalitných projektov v týchto regiónoch. Lepšia občianska vybavenosť a lepšie služby by mohli dopomôcť k zmierneniu dlhodobého problému s odlivom obyvateľstva, ako sa to deje napríklad aj tu v Brezne,“ zdôraznil šéf rezortu investícií.

Vzhľadom na skutočnosť, že dostupnosť a kvalita verejných budov a priestorov je dôležitým aspektom pri rozhodovaní sa obyvateľstva o zmene miesta pobytu, je potrebné podfinancovaným samosprávam v okrese pomôcť s financovaním tejto infraštruktúry.

„Netreba zabúdať na fakt, že v okrese Brezno žije vyššie percento marginalizovanej rómskej komunity, čo kladie na plecia samospráv väčšiu záťaž na budovanie rôznych typov verenej infraštruktúry,“ pripomenul Raši.

„Dnešok potvrdil to, že sa nemôžeme pozerať na regióny z hľadiska zákona a dávať im nálepku najmenej rozvinutých alebo najviac zaostalých. Pre nás to budú prioritné okresy a chceme im dať prioritnú pozornosť. Tieto tri okresy nie sú na tom omnoho lepšie ako zoznam dvadsiatich najmenej rozvinutých, ale kvôli jednému jedinému kritériu, ktorým bola nezamestnanosť, ostali na druhej strane. Vtiahneme ich do hry, dáme im prioritu a pozornosť. Nechceme, aby Slovensko bolo regiónom skanzenov, ale regiónom príležitostí,“ doplnil štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.

Z novej výzvy sa bude môcť  financovať rekonštrukcia obecných úradov a kultúrnych domov, rekonštrukcia a vybudovanie komunitných centier, oddychových zón, detských ihrísk, parkovísk (bez výberu parkovného), amfiteátrov, mobilných amfiteátrov, rozhlasu, osvetlenia a všetky kapitálové výdavky, napríklad hmotný majetok, teda samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur.

Zástupcovia MIRRI mali pre starostov a primátorov aj ďalšiu dobrú správu, a tou je v tomto roku plánovaná zmena zákona o regiónoch.

 „Som primátorom desiaty rok a za posledné štyri roky sa nestalo, že by nejaký minister prišiel na pôdu nášho úradu a avizoval akúkoľvek pomoc. Za to ďakujem,“ uzavrel primátor Brezna Tomáš Ábel.