Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Remišová v OSN: Zatiaľ čo tu v OSN hovoríme o rozvoji miest, na Ukrajine nám pred očami miznú celé mestá, ktoré ruskí agresori zrovnávajú so zemou

Pre rozvoj miest sú kľúčovými faktormi bezpečnosť, predvídavé a spravodlivé plánovanie a primerané financovanie

Pre Slovensko sú kľúčovými princípmi pri budovaní udržateľného rozvoja miest, obcí a regiónov právny štát a bezpečnosť, predvídavé a spravodlivé plánovanie a primerané financovanie ich rozvoja. S týmito kľúčovými posolstvami vystúpila dnes na sumite Novej urbánnej agendy (New Urban Agenda – NUA) v New Yorku vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Všetky tri tieto ciele je možné podľa nej realizovať len cez úzku spoluprácu na všetkých úrovniach. Vicepremiérka Remišová na podujatí vystúpila s príhovorom ako zástupkyňa rozvinutých štátov Európskej únie a dôrazne vyzvala medzinárodné spoločenstvo na zintenzívnenie tlaku na Ruskú federáciu s cieľom ukončiť agresiu voči Ukrajine.

„Pred šiestimi rokmi sme sa zaviazali, že budeme podporovať dostupné bývanie, spravodlivý rozvoj miest a ľudské podmienky pre všetkých obyvateľov mestských oblastí. No zatiaľ čo tu sedíme, z miliónov ľudí na Ukrajine sa stávajú bezdomovci a ich domy a rezidenčné štvrte sú zrovnané so zemou. Zatiaľ, čo tu v OSN hovoríme o rozvoji miest, na Ukrajine nám pred očami miznú celé mestá aj so svojim kultúrnym bohatstvom,“ povedala v prejave Remišová. Dodala, že po 2 mesiacoch ruskej okupácie sú Mariupol, Charkov, Cherson a ďalšie krásne ukrajinské mestá s ich veľkolepými pamiatkami v podstate v troskách, pričom tisíce civilistov zavraždili bez možnosti bezpečne utiecť.

Úlohou Novej urbánnej agendy je podľa Remišovej v súčasnosti aj uznanie potreby rozvoja miest, ktorá bude zohľadňovať bezpečnosť a postavenie ukrajinských žien, dievčat a detí, ktoré sú v súčasnosti znásilňované a zabíjané alebo nútené nájsť si nový domov v cudzích krajinách vrátane Slovenska, zatiaľ čo ich manželia, otcovia a synovia bojujú za slobodu na vlastnej pôde.

„Mestá, obce a regióny sú stredobodom našich spoločných cieľov a sú kľúčové pre dosiahnutie všetkých troch pilierov rozvoja – ekonomického, sociálneho a environmentálneho. Preto je pre mňa veľkým potešením oznámiť, že spolu s našimi váženými kolegami z Botswany, Kene a Grenady spúšťame novú iniciatívu pod názvom „Skupina priateľov Habitatu OSN, udržateľnej urbanizácie a novej mestskej agendy“, povedala v príhovore vicepremiérka Remišová. Ako ďalej doplnila, k tejto iniciatíve sa plánuje v najbližšom čase pripojiť viac ako 30 krajín.

„Mojimi domácimi prioritami v urbánnej agende sú silnejšie a kompetentnejšie regióny. Regióny sú hybnou silou štátu a preto potrebujú dostatočné kapacity pre inováciu a inteligentný rozvoj vrátane ekologického, udržateľného rastu s veľkým dôrazom na sociálne začlenenie najzraniteľnejších skupín,“ dodala Remišová.

Kvalita života ľudí, ktorí zdieľajú spoločný priestor, podľa Remišovej závisí od jasne definovaných a vynútiteľných pravidiel. Podstatou vlády zákona je rešpektovanie suverenity a nezávislosti iných krajín a rešpektovanie vôle občanov slobodne si zvoliť cestu, ktorou sa má ich krajina uberať.

Remišová zároveň vyzvala všetkých aktérov, aby sa plne postavili za záväzky vyplývajúce z princípov a cieľov Novej urbánnej agendy nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi. Realizácia reforiem je podľa nej dlhý a vyčerpávajúci proces, ktorý často presahuje aj obdobie verejného pôsobenia samotných iniciátorov reforiem. Zo skúsenosti Slovenska aj Európskej únie je však zrejmé, že toto je jediná cesta k naplneniu spoločnej vízie pre lepšiu a udržateľnú  budúcnosť miest a regiónov pre všetkých.

Nová urbánna agenda (New Urban Agenda) je dokument schválený v roku 2016 v ekvádorskom Quite na konferencii OSN Habitat-III. Impulzom pre túto iniciatívu bola snaha premeniť proces rýchlej urbanizácie na pracovné príležitosti, rast a zlepšovanie kvality života pre všetkých. Vízia prijatá na konferencii OSN  pred šiestimi rokmi ponúka riešenia pre udržateľný rozvoj miest a obcí, s osobitým dôrazom na rovnosť, inklúziu, klimatické zmeny, inovácie, hospodárstvo, dopravu, čistotu, infraštruktúru či zapájanie lokálnych aktérov do národných a globálnych politík. Partneri programu OSN Habitat vrátane EÚ a jej členských štátov sa zaviazali k napĺňaniu vízie lepšej a udržateľnej budúcnosti v oblasti mestského rozvoja. Súčasťou tejto vízie je aj cestovná mapa, ktorá pomáha mestám a regiónom docieliť sociálne inkluzívnejší, ekologickejší, bezpečnejší a prosperujúcejší mestský rozvoj. Cieľom štvrtkového podujatia o implementácii Novej urbánnej agendy bolo zhodnotiť pokrok a pretrvávajúce výzvy v tejto oblasti. Súčasťou konferencie bola aj séria sprievodných podujatí a rozhovorov najmä v súvislosti s aktuálnymi výzvami, ktorým dnes Európa a svet čelí.