Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Slovensko.Digital zavádza alebo chce ohroziť kybernetickú bezpečnosť

Slovensko denne čelí desiatkam kybernetických útokov, na ktoré treba reagovať. Blokovaním  projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“ môže dôjsť k ohrozeniu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Ak Slovensko.Digital tvrdí, že má o projekte detailnejšie informácie, tak zavádza alebo porušuje zákon o ochrane utajovaných skutočností alebo o kritickej infraštruktúre.

Predmetom projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“ je vytvorenie odbornej a technicky vybavenej siete jednotiek CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Úlohou odborníkov bude ochrana informačných systémov verejnej správy a poskytovanie informácií o kybernetických hrozbách vo verejnej správe Slovenskej republiky.

Partnermi projektu sú Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá je prevádzkovateľom ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk a vládnej siete Govnet.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti k predmetnému projektu sa realizovalo 11. júla 2018. Obdržali sme celkovo 42 pripomienok a doplňujúcich otázok, z toho  35 bolo od Slovensko.Digital, z ktorých veľkú časť považujeme po odbornej stránke za nerelevantnú. Zvyšné pripomienky predložilo ministerstvo financií (1), Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (3) a Partnerstvá pre prosperitu (3).

Informácie v štúdii uskutočniteľnosti sú uvádzané v maximálnej možnej miere detailu, aby bola zachovaná bezpečnosť a súčasne transparentnosť a verejná kontrola. Detailnejší obsah týchto informácií je známy zainteresovaným partnerom vzhľadom na ich obsah a bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich potenciálneho prezradenia.

Kalkulácie nákladov a návratnosti projektu pripravovali špičkoví odborníci, ktorí už dlhodobo zabezpečujú kybernetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. Sú to certifikovaní špecialisti s medzinárodnou akreditáciou. Títo odborníci zároveň reprezentujú našu krajinu na medzinárodných súťažiach, kde sa Slovenský tím už dlhodobo umiestňuje na popredných miestach.

Výpočet návratnosti projektu vychádza z informácií o stave kybernetickej bezpečnosti v našej krajine ako aj z poznania kybernetických hrozieb, ich výskytu a dopadov, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť keby neboli včas eliminované. Tieto informácie sú v chránenom režime.

Štúdia uskutočniteľnosti k danému projektu bude predložená na prerokovanie Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra dňa 26. júla 2017.