Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vicepremiérka Remišová: Naše ministerstvo získalo ako prvé známku kvality, ktorú majú v komerčnom svete len tie najlepšie firmy

Získali sme známku kvality, ktorú majú v komerčnom svete len tie najlepšie firmy. Prácu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ocenili certifikátom systému manažérstva kvality ISO 9001, ktorý je potvrdením výborného fungovania vnútorného chodu rezortu a efektívnych procesov. MIRRI SR pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej získalo tento certifikát ako vôbec prvé spomedzi všetkých ministerstiev na Slovensku. Okrem toho MIRRI SR získalo aj certifikát systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy ISO 37001 a zároveň bolo ohodnotené ako najtransparentnejší verejný obstarávateľ – známkou A+.

„Cesta tvrdej a poctivej práce, transparentnosti a nulovej tolerancie ku korupcii sa vypláca. Som hrdá na to, že sme získali certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001. Je to výsledok úsilia celého tímu na ministerstve a dennodennej práce na tom, aby boli procesy transparentné, dobre nastavené, a profesionálne, tak ako je to v komerčnom sektore pri tých najlepšie fungujúcich firmách,“ zhodnotila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Okrem certifikátu systému manažérstva kvality získalo ministerstvo investícií  aj certifikát systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy STN ISO 37001:2019. Je potvrdením, že MIRRI SR robí efektívne kroky, aby zabránilo korupcii a inej protispoločenskej činnosti. Súčasťou systému manažérstva proti korupcii na MIRRI je riadenie korupčných rizík, stanovenie protikorupčných cieľov, nastavenie pravidiel pre prijímanie darov a iných výhod zamestnancami ministerstva, prijatie protikorupčnej politiky, zavedenie systému nahlasovania korupcie, poskytovanie ochrany oznamovateľom korupcie a inej protispoločenskej činnosti, interné audity a ďalšie kontrolné mechanizmy.

Ministerstvo investícií tiež získalo podľa portálu TRANSPAREX, ktorý prináša najväčšiu databázu dát v oblasti verejného obstarávania, najvyššie hodnotenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. Spomedzi 3 904 hodnotených subjektov získalo len necelé 1%  hodnotenie A+.

„Plníme, čo sme sľúbili ľuďom. Bezkorupčné, efektívne a profesionálne vedenie ministerstva. Kým predchádzajúce vlády v oblasti informatizácie a eurofondov  priestor na korupciu skôr vytvárali, my ho systematicky potláčame. Dôkazom toho je aj získanie medzinárodne uznávaných certifikátov a zavedenie prísnych štandardov v oblasti manažérstva kvality a boja proti korupcii.  Jedna vec je postihovať páchateľov korupcie, no z pohľadu občana je ešte dôležitejšie nastavenie systému tak, aby existoval čo najmenší priestor na korupčné správanie. A to sa dá dosiahnuť iba nastavením systému, zavedením jasných pravidiel a profesionálnym riadením, čo na ministerstve od nástupu do funkcie aj robíme,“ dodala vicepremiérka Remišová.