Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Raši: Veľký projekt na zamestnávanie ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska podporíme sumou vyše 300 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyčlenilo z operačného programu Slovensko 317 miliónov eur na národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Sú to ďalšie peniaze, ktoré pôjdu priamo do regiónov. Cieľom projektu z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť prístup k zamestnaniu a zvýšiť šance na zamestnanie osobitne pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov.

„Riešenie dlhodobo nezamestnaných je to, čo sa týka každej jednej obce a každého mesta. Orientácia projektu na  dlhodobo nezamestnané osoby, osoby s nízkym vzdelaním, osoby so zdravotným postihnutím, ako aj mladých ľudí pomôže znižovať regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti a budovať na Slovensku stabilný a odolný trh práce. Vďaka realizácii tohto projektu podporeného z eurofondov majú občania slovenských regiónov, miest a  obcí šancu nájsť a udržať si stabilnú prácu, čo je zásadným predpokladom k ich  lepšiemu a  kvalitnejšiemu životu. Skvalitnenie trhu práce rovnako umožní aj poskytovanie finančného príspevku na začatie podnikania,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Národný program Finančné stimuly pre zamestnanosť obsahuje 8 aktivít, medzi ktorými sú napríklad aj prax pre mladých, práca na skúšku, podpora SZČO, udržanie zdravotne ťažko postihnutej osoby na trhu práce či debarierizácia pracovísk. „Chceme urobiť doslova nálet na tých ľudí, ktorí sú buď dlhodobo nezamestnaní, nízko kvalifikovaní, hendikepovaní alebo rizikové skupiny, ktoré sú vo veku do 30 rokov alebo nad 50 rokov. Všetkých týchto ľudí sa budeme snažiť dostať do zamestnania,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Rozvoj regiónov prostredníctvom finančných stimulov pre zamestnanosť je v tomto programovom období podporovaný zo zdrojov Programu Slovensko. „Nové eurofondy sú urobené tak, že riadiacim orgánom je iba naše ministerstvo a my sme sa dohodli, že žiadny projekt nebude robený izolovane, ale vždy ho budeme robiť spoločne tak, aby výsledok bol čo najefektívnejší a mal čo najlepší dopad na regióny. Práve tento projekt, ktorý patrí medzi najväčšie národné projekty, absolútne spĺňa odborné požiadavky a metodológiu, čoho nositeľom je ministerstvo a zároveň reflektuje na to, čo vyžadujú naše regióny. Eurofondy majú byť o tom, že vznikne riešenie na základe požiadaviek z regiónov. Hlavne nie je pripravený rezortne tak, ako to bolo v minulosti, ale je príkladom spolupráce a toho, čo od nás Európska únia požaduje,“ povedal minister Raši.

„Chcem túto príležitosť využiť aj na to, aby som pánovi ministrovi Tomášovi poďakoval a povedal aj to, čo všetko sa už od októbra minulého roka podarilo pre samosprávy splniť. Podarilo sa vyriešiť 100 miliónov eur pre domácu opatrovateľskú službu, 200 miliónov eur pre terénnu sociálnu službu, aktivačné práce máme vyriešené do konca roku 2024 v sume 2,6 milióna eur. Podarilo sa nájsť ďalších 5 miliónov eur na detské inkluzívne ihriská, čo je opäť opatrenie týkajúce sa života v mestách a obciach, aby sa nám regióny nevyľudňovali a tiež sa rieši už druhé kolo humanitárnej pomoci po zemetrasení na východnom Slovensku,“ dodal Raši.