Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Na podporu informatizácie a digitálnej transformácie či budovanie inteligentných miest a regiónov pôjde viac ako 25 miliónov eur

Na treťom zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR päť národných projektov v oblasti informatizácie, digitálnej transformácie a podpory budovania inteligentných miest a regiónov. Výzvy na projekty budú vyhlásené z Programu Slovensko v celkovej sume viac ako 25 miliónov eur už čoskoro.

Na národný projekt Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum – projekt PFA pôjde viac ako 9 miliónov eur. V rámci projektu sa vytvoria forenzné laboratórne pracoviská na zabezpečovanie dôkazov pri vyšetrovaní kybernetických trestných činov, analýzy hrozieb, forenzné analýzy a analýzy malware. Zároveň sa umožní poskytovanie spravodajských informácií o páchateľoch kybernetických zločinov na Slovensku ostatným službám.

Viac ako 7 miliónov eur podporí projekt OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby, ktorého cieľom je zníženie počtu prevenciou a liečbou odvrátiteľných úmrtí na onkologické ochorenia. Umožní to napríklad zavedenie skríningu a soringu pacienta pri preventívnych prehliadkach, rýchlejšia diagnostika, zavedenie monitoringu pacienta po začiatok liečby s určením hraničných termínov a notifikácií či skrátenie času medzi jednotlivými vyšetreniami.

Tretím schváleným projektom je projekt Online procesy – ezdravie. Sumou viac ako 2 milióny eur bude podporené najmä založenie Elektronickej zdravotnej knižky, čo umožní zdravotníckemu personálu zapisovať a čítať údaje elektronicky, rýchlejšie rozbehnutie poskytovania zdravotnej starostlivosti a zníženie administratívnej záťaže a nákladov spojených s chýbajúcou elektronizáciou procesov.

Takmer 1,5 milióna eur pôjde na projekt Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému. Cez tento systém bude možné zabezpečiť komplexný proces volieb od prípravy, cez realizáciu až po disemináciu a interpretáciu výsledkov. Zároveň sa znížia administratívne náklady na prípravu, priebeh a vyhodnocovanie volieb a celý proces sa zautomatizuje.

Na koncept digitálnych dvojčiat v rámci národného projektu Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám pôjde takmer 5,6 milióna eur. Tento koncept skvalitní život obyvateľov najmä v oblastiach, ako sú doprava a mobilita, zdravie, životné prostredie, energetické a odpadové hospodárstvo a prístup k digitálnym službám mobility a službám verejnej správy. Zlepší sa zapájanie občanov do verejného života, rozbehnú sa elektronické platformy a proaktívne elektronické služby pre vnútornú správu mesta, zefektívnia a skvalitnia sa služby samosprávy pre občanov a podnikateľov.

Viac informácií o výzvach nájdete po ich vyhlásení TU.