Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Najväčšia výzva z Programu Slovensko podporí verejnú dopravu v regiónoch: 350 miliónov eur prinesie nové trate, inteligentné semafory aj záchytné parkoviská

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spolu s rezortom dopravy podporia prostredníctvom novej výzvy z Programu Slovensko 2021 -2027 rozvoj verejnej dráhovej dopravy. Vďaka výzve Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo Bratislavského samosprávneho kraja budú môcť sídla zmodernizovať či vybudovať nové trate dráhovej mestskej hromadnej dopravy (MHD).

„Peniaze z výzvy nie sú určené iba na trate, ale aj na budovanie prvkov preferujúcich verejnú dopravu pred inými, napríklad na inteligentné semafory. Investované môžu byť aj do ďalších aktivít, ako je obnova a modernizácia električiek, trolejbusov či autobusov na alternatívny pohon. Do výzvy sa možno prihlásiť až do vyčerpania celej sumy,“ priblížil minister investícií Richard Raši.

Financie z výzvy možno využiť tiež na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, napríklad na prestupné terminály či zastávky a záchytné parkoviská. Tiež na vybudovanie a modernizáciu technickej základne na správu vozidiel MHD a zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov. Patrí sem aj predinvestičná a projektová príprava.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo pripraviť všetko preto, aby eurofondy začali reálne prúdiť do našich regiónov a zlepšili cestovanie ľudí do práce, do školy, či za službami. Naše ministerstvo je pripravené všemožne pomôcť žiadateľom, aby bola realizácia ich projektov a čerpanie peňazí plynulé. Zdôrazňujem však, že samotný výber projektov, ktoré získajú peniaze, je na samospráve,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

O peniaze z výzvy môžu žiadať mestá a obce, ktoré prevádzkujú dráhovú MHD alebo kde tento spôsob dopravy zabezpečujú dopravné podniky so 100 % účasťou mesta. Ďalej sú to obce a mestá s vlastníckym alebo obdobným majetkoprávnym  vzťahom k infraštruktúre verejnej osobnej dopravy v podobe nájomnej zmluvy či vecného bremena. K oprávneným žiadateľom patria aj mestá, obce a VÚC, ktoré zabezpečujú dopravu na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme s dopravnou spoločnosťou. O finančný príspevok môžu požiadať tiež obchodné spoločnosti, teda dopravcovia, vykonávajúci pravidelnú autobusovú dopravu pre obce, mestá a VÚC na základe spomínanej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, Železnice SR, ako aj organizácie zriadené krajom či mestom za účelom prevádzky integrovaného dopravného systému. Úspešných žiadateľov nebude vyberať štát, ale komisie zložené z expertov.

Vďaka peniazom z výzvy by sa mala zvýšiť prístupnosť a atraktivita verejnej osobnej dopravy. Ďalším z očakávaných výsledkov je zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä v mestách. Samozrejmosťou by malo byť zlepšenie kvality služieb vo verejnej osobnej doprave.

Viac informácií o výzve nájdete TU.