Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Viac ako 44 miliónov eur na rozvoj slovenských regiónov z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Kvalitné odborné vzdelávanie, ochrana prírody či rozvoj udržateľného cestovného ruchu a zdravého životného štýlu sú oblasti, ktoré podporí druhý Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Rámcovú dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého Švajčiarskeho príspevku podpísali dnes za slovenskú stranu štátna tajomníčka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Barbora Lukáčová a za švajčiarskych partnerov štátna tajomníčka Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti Švajčiarska Helene Budliger Artieda.

„Prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu, z ktorého je pre Slovensko vyčlenených 44 miliónov eur, dôjde k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce je zameraný nielen na podporu regionálneho rozvoja, ale napríklad aj na odborné vzdelávanie mladých ľudí v perspektívnych oblastiach. Rovnako dôležitý je aj pre rozvoj spolupráce oboch našich krajín. Slovensko a Švajčiarsko spája mnohé – geografická podobnosť či mnohonárodnostný charakter, ale sú to najmä spoločné hodnoty, ako je úcta k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, právnemu štátu a rešpektovaniu ľudských práv. Práve v posledných rokoch, kedy Európa čelí viacerým krízam, nadobudli slová ako solidárnosť, spolupráca a spolupatričnosť oveľa hlbší význam,“ povedala štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová v príhovore počas podpisu rámcovej dohody, ktorý sa uskutočnil v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave.

Cieľom MIRRI SR, ako Národnej koordinačnej jednotky, je nadviazať na predchádzajúci úspešný Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce 2007 – 2017. „Naše ministerstvo má bohaté skúsenosti s riadením eurofondových programov a Grantov EHP a Nórska. Sme pripravení ich zužitkovať aj pri Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce a čo najviac prispieť k znižovaniu administratívnej záťaže s cieľom úspešnej implementácie projektov,“ uviedla Barbora Lukáčová počas dnešného štartu druhého programového obdobia Švajčiarskeho príspevku.

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce má v novom programovom období platnom do roku 2029 tri oblasti podpory:

  1. Zlepšenie kvality a atraktívnosti počiatočného a vyššieho odborného vzdelávania a prípravy

(príspevok cca 6 miliónov eur, prijímateľ Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)

  1. Podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach

(príspevok cca 23,8 miliónov eur)

  1. Švajčiarsko-slovenský program Zdravie

(príspevok cca 15,6 miliónov eur)

V predchádzajúcom období bolo z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce 2007 – 2017 podporených 19 projektov a dva fondy v celkovej výške viac ako 60 miliónov eur (Štipendijný fond a Blokový grant pre mimovládne organizácie).

Domov sociálnych služieb ROSA v Košiciach si vďaka Švajčiarskemu príspevku rozšíril priestory a svoje vybavenie doplnil aj o špičkové pomôcky na cvičenie podľa TheraSuit metódy používanej aj vo Švajčiarsku. Medzi podporené projekty patrí aj turistická atrakcia v tokajskej vinohradníckej oblasti, až 12-metrová vyhliadková veža v tvare dreveného suda pri Malej Tŕni, ďalej nové informačné centrum pre návštevníkov Dobšinskej Ľadovej Jaskyne a podarilo sa tiež obnoviť značenie viac ako 300 kilometrov turistických trás a vyše 80 kilometrov cyklotrás v Slovenskom raji. Zemplínske Hámre zas s pomocou príspevku otvorili dve múzejné expozície, ktoré prepája turistický chodník. Zo Štipendijného fondu išla podpora na 10 podprojektov a z Blokového grantu na 22 podprojektov.