Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Blíži sa uzávierka I. hodnotiaceho kola výzvy na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty zamerané na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 10 miliónov eur. Aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 27. septembra 2021.

Podpora je určená práve pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka. Na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc eur v oblasti dátovej integrácie na centrálnu platformu, zavedenia manažmentu osobných údajov, sprístupňovania údajov na analytické účely, ale aj v oblasti automatizovanej tvorby a sprístupňovania otvorených údajov.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/