Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dopytová výzva, ktorá inštitúciám pomôže zlepšiť sprístupňovanie poskytovaných dát je stále otvorená. Druhé hodnotiace kolo sa uzatvorí koncom novembra

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej cieľom je pomôcť zvýšiť množstvo dostupných údajov, ktoré sprístupňujú inštitúcie štátnej a verejnej správy. Aktuálne je spustené druhé hodnotiace kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 9 miliónov eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Kvalitné a dostupné dáta zdieľané medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy sú dôležitým základným prvkom pre moderné služby štátu smerom k občanom. Dopytová výzva podporí práve projekty zamerané na dátovú integráciu na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov, sprístupnenie údajov na analytické účely, ale aj na automatizovanú tvorbu a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov).

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce a vyššie územné celky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj inštitúcie, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komory a akademická obec.

V rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy je dostupná zostatková alokácia 9 347 822,27 eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s jej prílohami a s prezentáciou zo školenia je zverejnená na stránke:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/