Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácia o blížiacom sa konci uzavretia I. hodnotiaceho kola výzvy na zlepšenie prístupu občanov k službám štátu

V rámci vyhlásenej dopytovo-orientovanej výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“ v celkovej alokácii 10 miliónov eur je možné v I. hodnotiacom kole výzvy predložiť žiadosť. Výzva je určená slovenským štátnym inštitúciám, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tým štátnym inštitúciám, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru. Cieľom je umožniť prístup k eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko občanov.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 10 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 13. septembra 2021.

V rámci žiadostí môže byť podporené:

  1. prispôsobenie existujúcich elektronických služieb pre použitie občanmi inej krajiny a zavádzanie nových služieb,
  2. prispôsobenie potrebnej IT technológie na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie občanov EÚ.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plní úlohu národného koordinátora európskeho projektu Jednotnej digitálnej brány na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov. Projekt Jednotnej digitálnej brány stavia na dosiahnutých výsledkoch v rámci uzla eIDAS. Uzol eIDAS už v súčasnosti umožňuje Slovákom využívať eGOV služby v Rakúsku, Dánsku, Poľsku, či v Českej republike.

Určená je štátnym inštitúciám poskytujúcim eGOV služby ako sú napr. ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa,  ministerstvo školstva a ďalšie, ale aj správcom spoločných modulov, ktorí sú zodpovední za využívanú technológiu, a to ministerstvo vnútra či NASES.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/