Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu čerpať eurofondy na zlepšenie svojich elektronických služieb. Dopytová výzva v hodnote 40 miliónov eur je stále otvorená

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu Malé zlepšenia eGOV služieb“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Určená je pre inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby zlepšili a sprehľadnili svoje elektronické služby a zvýšili tak komfort občanov a podnikateľov pri kontakte so štátom.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške 40 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 29. októbra 2021.

Podporené budú inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. Výsledkom by mali byť logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie elektronické služby, zvýšenie počtu využívaných e-služieb, zrozumiteľná navigácia k jednotlivým službám a najmä ich vizuálne zjednocovanie.

Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je minimálne v sume 400 000 eur a maximálna v sume 1 500 000 eur.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-14-dop/