Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych zariadení posilní eurofondová výzva za 5 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ z prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak majú možnosť lepšie zabezpečiť svoju kľúčovú infraštruktúru proti kybernetických útokom v celkovej alokácii 5 miliónov eur.

Dopytová výzva je zameraná na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív a na spracovanie bezpečnostnej dokumentácie. Rovnako je však určená aj pre tých žiadateľov, ktorí zavedú dodatočné opatrenia a posunú kyber bezpečnosť vo svojej inštitúcii na vyššiu úroveň ochrany.

Celková alokácia EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 5 miliónov eur, pričom na jeden projekt je možné získať podporu od 100 001 eur do 200 000 eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú v zmysle výzvy poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zároveň zapísaní v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, napríklad nemocnice, ambulancie, či kúpele.

Z výzvy budú podporené projekty zamerané na dva typy aktivít:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostná dokumentácia v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v rámci svojich projektov zavedú bezpečnostnú dokumentáciu, inventarizáciu aktív, klasifikáciu a kategorizáciu aktív, zrealizujú analýzu rizík a analýzu dopadov a získajú tak lepšiu možnosť riadiť identifikované riziká.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 25. apríla 2022.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2022-7-20-dop-governanc/